Vol. 9 Proceedings of AMME'2000 (11-14 October 2000)
 • Preface
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Eulogy
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • El papel de materias en la história humana
  J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Influence of reinforcement addition on 316L stainless steel sintered in dissociated ammonia
  J. Abenojar, F. Velasco, J.M. Torralba (Madrid, Spain), J. Rafanell, J.A. Bas, J.A. Calero, R. Marcè (Barcelona, Spain)
 • Niejednorodność odkształcenia plastycznego austenitu stali konstrukcyjnej mikrostopowej
  J. Adamczyk, M. Opiela (Gliwice, Poland)
 • Wpływ warunków obróbki cieplno-mechanicznej na własności mechaniczne stali konstrukcyjnej do ulepszania cieplnego z mikrododatkami Nb, Ti, V i B
  J. Adamczyk, M. Opiela (Gliwice, Poland)
 • Sintering temperature determination of alloyed steels with Ni-Cu prealloyed powders and graphite
  D.R. Amador, F.J. Velasco, N. Candela (Leganés, Spain)
 • Wear behaviour of high manganese-nickel prealloyed steels
  N. Antón, J.L. Delgado, F. Velasco, E. Gordo, E. Ruiz-Navas, J.M. Torralba (Leganés. Spain)
 • Achievement of residual stress evaluation with Barkhausen effect method
  B. Augustyniak, M. Chmielewski, W. Kiełczyński (Gdańsk, Poland), M.J. Sablik (San Antonio, USA)
 • Assessment of 15HM steel quality with three methods based on Barkhausen effect
  B. Augustyniak, M. Chmielewski, L. Piotrowski, M. Głowacka (Gdańsk, Poland)
 • Advanced techniques and technologies for industry tools production
  J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Introducing of genetic-based methods in modelling of material behaviour
  J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Effect of symmetrical and asymmetrical forging processes on the quality of forgings produced
  G. Banaszek, H. Dyja, S. Mróz, M. Knapiński (Częstochowa, Poland)
 • Corrosive behaviour of the thin film – substrate system at high temperature
  Z. Bartùsková, I. Stìpánek (Plzen, Czech Republic)
 • Model of fracture micromechanism of Cu-Cr-Zr system by “in-situ tensile test in SEM”
  M. Besterci (Kosice, Slovakia), J. Ivan (Bratislava, Slovakia), P. Kulu, D. Arensburger (Tallinn, Estonia), O. Velgosová (Kosice, Slovakia)
 • Modelling of robots by means the hypergraphs method
  A. Buchacz (Gliwice, Poland)
 • The sensitivity as criterion of synthesis of discrete vibrating of mechanical system with method polar graphs and structural numbers
  A. Buchacz, A. Dymarek (Gliwice, Poland) 
 • Computer aided design of discrete - continuous subsystems of machines with the assumed frequency spectrum represented by graphs
  A. Buchacz, T. Dzitkowski (Gliwice, Poland)
 • Spiekane filtry z proszków stali kwasoodpornej
  J.J. Bucki, D. Biało, Z. Ludyński (Warszawa, Poland)
 • Numerical evaluations and experimental tests for a Multiple Site Damage (MSD) problem
  C. Calì, R. Citarella, M. Perrella (Fisciano, Italy)
 • Sintering evolution of Duplex Stainless Steels obtained from austenitic and ferritic stainless steels powders mixtures
  M. Campos, P. Sarasola, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Microstructure and mechanical properties of (Ti,Si,Al)N coatings produced by PVD technique
  S. Carvalho, L. Rebouta (Guimarães, Portugal), A. Cavaleiro (Coimbra, Portugal), E. Alves (Sacavém, Portugal)
 • Effect of retrogression and reageing on mechanical and stress corrosion behaviour of the AlZn5Mg1 alloy
  J. Chrzanowski, A. Zielinski (Gdańsk, Poland), M. Czechowski (Gdynia, Poland) 91
 • Badania dziedziczenia cech morfologicznych struktury przy przemianach fazowych w stopie Fe-Ni w oparciu o cyfrow± analizę obrazu
  F. Ciura, A. Kruk, W. Osuch (Kraków, Polska)
 • Wykorzystanie metod magnetycznych do określenia charakterystycznych temperatur przemian fazowych w stopie Fe-30Ni
  F. Ciura, G. Michta, J. Pietrzyk (Kraków, Poland)
 • Wear of nitride based coatings under plastic processing conditions
  L. Cunha, M. Andritschky (Braga, Portugal), A. Zarychta (Gliwice, Poland), K. Pischow, Z. Wang (Mikkeli, Finland), A. S. Miranda, A. M. Cunha (Guimarães, Portugal)
 • Databases for technological information systems
  F. Cus, B. Mursec (Maribor, Slovenia) 
 • Stress corrosion and post-exposure degradation of welded aluminium alloys
  M. Czechowski (Gdynia, Poland), A. Zielinski (Gdańsk, Poland)
 • Synthesis of carbon molecular sieves by benzene pyrolysis over microporous carbon materials
  E. David (Valcea, Romania), A. Talaie (Sydney, Australia), V. Stanciu, A.C. Nicolae (Valcea, Romania)
 • A tribological evaluation of DLC coatings on alumina substrate
  G. E. D’Errico, S. Bugliosi, M.G. Faga, E. Guglielmi (Torino, Italy)
 • Quasi-dry metal cutting
  G. E. D’Errico, E. Guglielmi (Torino Italy)
 • Własności cienkich warstw odpornych na zużycie naniesionych na podłoże z cermetali narzędziowych
  L.A. Dobrzański, K. Gołombek (Gliwice, Poland), M. Soković (Ljubljana, Slovenia)
 • Przyczepność cienkich warstw Ti+Ti(C,N) uzyskanych w magnetronowym procesie PVD na spiekanej stali szybkotnącej
  L.A. Dobrzański, W. Kwaśny (Gliwice, Poland), A. Kriz (Plzen, Czech Republic), R. Shishkov (Rousse, Bulgaria)
 • Odporność korozyjna i własności mechaniczne cienkich wielowarstwowych pokryć powierzchniowych nanoszonych techniką PVD na podłoże z mosiądzu
  L.A. Dobrzański, K. Lukaszkowicz, A. Zarychta (Gliwice, Poland)
 • The structure and mechanical properties of HSS M2 type steel produced by modified powder injection moulding process
  L.A Dobrzański, G. Matula (Gliwice, Poland), A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Wpływ obróbki cieplnej na strukturę i własności stali stopowych narzędziowych Cr-Mo-W-V i Cr-Mo-V do pracy na gor±co
  L.A. Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek (Gliwice, Poland)
 • Wpływ cienkich warstw przeciwzużyciowych na własności i strukturę spiekanych materiałów narzędziowych
  L.A. Dobrzański, M. Polok, D. Pakuła, K. Gołombek, M. Adamiak (Gliwice, Poland)
 • Modelowanie wybranych własności stali szybkotnących
  L.A. Dobrzański, W. Sitek, J. Zacłona, K. Bachul (Gliwice, Poland)
 • Feature extraction using entropy model
  A. Donnarumma, M. Pappalardo (Fisciano, Italy)
 • A model of data flow in lower CIM levels
  I. Drstvensek, I. Pahole, and J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Peculiarity of angle bar deformation during hot rolling with different thickness of legs
  H. Dyja, L. Lesik, S. Mróz (Częstochowa, Poland)
 • Własności mechaniczne żeliwa sferoidalnego z dodatkiem niklu
  W. Dziadur (Kraków, Poland)
 • Achievements and practical aspects of strain localization and fracture mesomechanics
  E.S. Dzidowski (Wrocław, Poland)
 • Impact dynamic analysis of a cantilevered beam using finite element technique
  K. T. Feroz , S. O. Oyadiji (Manchester, United Kingdom)
 • The effects of the presence of reinforcements particles on the mechanical milling of aluminium AA 6061 matrix composite powder alloy
  J.B. Fogagnolo (Leganés, Spain), M.H. Robert (Campinas, Brazil), J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Testing to distinguish between failure laws for ceramics
  S.L Fok, B.C Mitchell, J. Smart, (Manchester, United Kingdom) B.J Marsden (Cheshire, United Kingdom)
 • Aluminocarbothermal synthesis of composite powders with intermetallic phases and dispersion oxides
  B. Formanek (Katowice, Poland)
 • SHS synthesis of composite powders with FeAl, TiAl intermetallic phases and dispersion oxides
  B. Formanek, K. Szymański, M. Hetmańczyk (Katowice, Poland) 
 • Study of ZrO2 films prepared by reactive sputtering
  P. Gao (Braga, Portugal), L.J. Meng (Porto, Portugal), M.P. dos Santos, V. Teixeira, M. Andritschky (Braga, Portugal)
 • Mechanical and tribological selection aspects of materials applied in biomedical engineering
  M. Gierzyńska-Dolna, J. Adamus, P. Lacki (Częstochowa, Poland)
 • Wymiana ciepła w procesach obróbki plastycznej
  A. Grajcar (Gliwice, Poland), R. Balendra (Glasgow, United Kingdom)
 • A comparison of the SPATE stress analysis technique and finite element results for pin-loaded tubular joints
  R.J. Grant (London, United Kingdom), J. Smart (Manchester, United Kingdom)
 • Contribution to study of properties of formed tungsten based materials
  M. Greger, L. Cízek, Z. Jonsta, J. Pavliska (Ostrava-Poruba, Czech Republic)
 • Co-continuous silica-aluminum composite
  E.N. Gregolin (Campinas, Brazil), H. Goldenstein (Sao Paulo, Brazil), R.G. Santos (Campinas, Brazil)
 • Własności stopu Fe78Si9B13 po izotermicznym procesie relaksacji strukturalnej
  S. Griner (Gliwice, Poland), R. Balendra (Glasgow, United Kingdom)
 • Wpływ niskotemperaturowej obróbki cieplnej na zmiany struktury i własności mechanicznych szkła metalicznego na osnowie kobaltu
  S. Griner, M. Spilka (Gliwice, Poland)
 • The system for sheet metal forming design of complex parts
  J. Gronostajski, Z. Gronostajski, A. Matuszak, A. Niechajowicz, Z. Zimniak (Wrocław, Poland)
 • New method of static softening kinetics determination
  Z. Gronostajski (Wrocław, Poland)
 • A Downward Melt drag Single Roll Caster in order to cast semi-solid slurry
  T. Haga (Osaka, Japan), S. Suzuki (Berlin, Germany)
 • Predictions of the stress distributions in a single lap-jointed cantilevered beam under tension using FEA
  X. He, S.O. Oyadiji (Manchester, United Kingdom)
 • Impact damage development in carbon reinforced composites by means of air-coupled ultrasonic C-scans and X-radiography
  K. Imielińska (Gdańsk, Poland), M. Castaings (Talence, France), J. Haras (Gdańsk, Poland), E. Le Clézio, B. Hosten (Talence, France)
 • Influence of alloy additives on the properties of nanocomposite magnets
  J. Jakubowicz (Poznań, Poland)
 • Microstructural changes during thermo-mechanical processing and cold working of steel 18Cr18MN0.5N
  D. Jandová, J. Rehor, Z. Nový (Plzen, Czech Republic)
 • The austenite decomposition in N26MT2Nb steel above the Ms temperature
  J. Jeleńkowski, E. Jezierska, D. Szcześniak (Warszawa, Poland)
 • Ewolucja struktury cz±stek przejętych z austenitu przez martenzyt w stali N26T2MNb
  J. Jeleńkowski, J. Karbownicka (Warszawa, Poland), B. Dubiel (Kraków, Poland)
 • Nanocrystalline alloys for hydrogen storage in nickel-metal hydride batteries
  M. Jurczyk W. Majchrzycki (Poznań, Poland)
 • Synthesis and properties of Ti-based nanocomposites
  M. Jurczyk, M. Nowak (Poznań, Poland)
 • Development of wall elements from composite materials
  J. Jurkoviè, J. Kopac (Ljubljana, Slovenia)
 • Identyfikacja wybranych parametrów w strefie tworzenia się wióra
  A.M. Kadłuczka, W. Zębala (Kraków, Poland)
 • Kształtowanie struktury i własności mechanicznych stali Cr-Ni-Mo do ulepszania cieplnego w procesie wysokotemperaturowej obróbki cieplno-plastycznej
  E. Kalinowska-Ozgowicz, D. Szewieczek, R. Schneider (Gliwice, Poland)
 • Activated sintering of p/m duplex stainless steel powders
  J. Kazior, M. Nykiel, T. Pieczonka (Kraków, Poland), T. Marcu Puscas, A. Molinari (Trento, Italy)
 • Metoda Small Punch Test jako próba oszacowywania wybranych właściwości mechanicznych materiałów metalowych
  J. Kłaput (Kraków, Poland)
 • Analysis of stress and strain states in the process of sink drawing of variable-wall tube
  M. Knapinski, J. Markowski (Częstochowa, Poland)
 • Steel with improved machinability and environmental protection
  J. Kopac (Ljubljana, Slovenia)
 • Analysis of fixed die half for die casting of aluminium alloys
  B. Kosec, M. Soković, J. Kopac, L. Kosec, B. Tezak (Ljubljana, Slovenia)
 • The influence of viscosity model on the results of injection molding process simulation
  J. Koszkul, J. Nabialek (Częstochowa, Poland)
 • High velocity oxy-fuel spraying
  J. Koutský (Plzen, Czech Republic)
 • Energy – the challenge of the 21st century
  R.H. Kozłowski (Kraków, Poland)
 • Influence of cavitation intensity on erosion of an Al-Mg alloy
  A. Krella, A. Zielinski (Gdańsk, Poland)
 • Zastosowanie metody indukcyjnej i transformaty Hilberta w wyznaczaniu krytycznych temperatur rozpadu przechłodzonego austenitu w stalach
  A. Kruk, G. Michta, W. Osuch, J. Pietrzyk (Kraków, Poland)
 • Solidification microstructures in the rapidly solidified powder of high alloyed V-Cr tool steel
  M. Kusý, L’. Caplovic, P. Grgac (Trnava, Slovak Republic)
 • Magnetic properties of amorphous and nanocrystalline alloys based on iron
  P. Kwapuliński, J. Rasek, Z. Stokłosa, G. Haneczok (Katowice, Poland)
 • The description of proprieties of viscoelasticity polyoxymethylene composites with the microspheres from fly ashes
  D. Kwiatkowski, J. Koszkul (Częstochowa, Poland)
 • Influence of solidification conditons and strontium content on microstucture of cast Al-Si-Mg alloys
  H. Leda, T. Tomczak (Poznań, Poland)
 • The effect of testing conditions on fracture mechanics characteristics of short glass fibre reinforced polyamide
  I. Lévay, G.B. Lenkey, L. Tóth (Miskolc, Hungary), Z. Major (Leoben, Austria)
 • Symulacja procesu kształtowania mikrostruktury stali ULCB w procesie walcowania taśm
  A.K. Lis, C. Kolan, K. Gajdzik (Częstochowa, Poland)
 • Wyznaczenie charakterystyki biomechanicznej układu druty śródszpikowe – kość w symulowanych warunkach laboratoryjnych
  J. Marciniak, A. Ziębowicz, A. Krauze (Gliwice, Poland)
 • An application of neural network for selecting feature parameters in machinery diagnosis
  T. Matsuura (Gunma, Japan)
 • Sintering in a nitrogen rich atmosphere of HSS T15 parts produced by a modified MIM process
  M. Mayoral, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Hydrogen contribution to failure of fuel installations in diesel engines
  P. Michalak, B. Swieczko, A. Zielinski (Gdańsk, Poland)
 • An examination of the effect of a sinusoidal crack distribution in different stress states for a brittle material
  B.C. Mitchell, S.L. Fok, J. Smart (Manchester, United Kingdom), B.J. Marsden (Cheshire, United Kingdom)
 • Cost/benefit analyse of implementation of Total Quality Program
  J. Mrsa, B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Determination of manufacturing technologies in mould manufacturing
  B. Nardin, K. Kuzman (Celje, Slovenia)
 • 17-4 PH stainless steel weldability in turbomachines applications
  J. Nowacki, A. Łukojć (Szczecin, Poland)
 • Wybrane aspekty efektu minimalnej plastyczności mosiądzu CuZn10
  R. Nowosielski (Gliwice, Poland)
 • Computer-aided preform design of cross sections of non-axisymmetric hot-forging products by feature elimination
  T. Ohashi (Gunma, Japan), M. Motomura (Tokyo, Japan)
 • Disassembly planning system using an agent cooperation algorithm with differential expression of facts
  T. Ohashi, Y. Saotome (Gunma, Japan), S. Imamura (Ibaraki, Japan)
 • Analiza wydzieleń płytkowych przy zastosowaniu dwuwymiarowej transformaty Fouriera
  W. Osuch, A. Kruk, U. Szopa (Kraków, Poland)
 • Problem austenitu resztkowego przy odpuszczaniu stali
  J. Pacyna, J. Krawczyk, R. Wygonik (Kraków, Poland)
 • Formation of Ti(C,N)/Fe composites by carbothermic reduction of ilmenite
  F. Pan, A. Tang, J. Zhang, H. Li, H. Pang (Chongqing, P. R. China)
 • Badania odporności korozyjnej stali Cr-Ni-Mo z przeznaczeniem na implanty stosowane w kardiologii zabiegowej
  Z. Paszenda, J. Tyrlik-Held, J. Marciniak, A. Włodarczyk (Gliwice, Poland)
 • Carbide reactions in 15Cr5Mo steel
  G.D. Pigrowa, V.M. Sedov (Petersburg, Russia)
 • Structural distortion in liquid metals
  V. Prokhorenko, S. Mudry, S. Prokhorenko (Lviv, Ukraine)
 • The modelling structures and properties of carburized or carbonitrided layers
  M. Przyłęcka, W. Gęstwa (Poznań, Poland)
 • Odporność na pękanie ultraniskowęglowej stali bainitycznej
  S.M. Pytel, V. Tomaszewska-Górecka (Kraków, Poland)
 • Optimisation of the Synthesis of NiFe2O4 Ferrites by Mechanical Grinding
  M.E. Rabanal, A. Pina, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba (Leganés, Spain) 449
 • Comparative analysis of different processes for the production of raw material for thixoforming Aluminium alloys
  M.H. Robert (Campinas, Brazil), S.S.A. Melo (Itapissuma, Brazil)
 • The elastic stability of sandwich plates with variable core density in cross direction
  R. Rohatyński, M. Malinowski (Zielona Góra, Poland)
 • Effect of thickener in water processing of iron powder utilizing starch consolidation
  P. Romano (Leganés, Spain), O. Lyckfeldt, W. Khraisat (Göteborg, Sweden)
 • Fracture behaviour of sintered steels stressed in different ways
  M. Rosso, M. Actis Grande, F. Donzelli (Torino, Italy)
 • Influence of surface treatments on wear resistance and properties of sintered steels
  M. Rosso, S. Bugliosi, D. Cuppini, C. Minfray, D. Pezzini (Torino, Italy)
 • The influence of technological parameters on the rotary pressing process
  S. Rusz (Ostrava, Czech Republic), H. Dyja, D. Stoiński (Częstochowa, Poland)
 • Wytwarzanie powłok (TiAl)N na narzędziach skrawających z węglika spiekanego
  A. Rutkowska, M. D±browski (Kraków, Poland)
 • Właściwości tribologiczne powłok kompozytowych (Mn-MoS2) na aluminium
  W. Serbiński (Gdańsk, Poland)
 • (Ti, Me)C coatings obtained in a vacuum furnace by magnetron sputtering
  R. Shishkov, I. Dermendjiev, G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva (Rousse, Bulgaria)
 • Analiza kształtu ziarn w polikrysztale jednofazowym
  K. Sławuta, L. Jeziorski (Częstochowa, Poland)
 • Mathematical modelling of steel quenching
  B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Diffusion across PVD coated cermet tool/workpiece interface
  M. Soković, L. Kosec (Ljubljana, Slovenia), L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • The effects of temperature-dependent strength on the failure of ceramic cylinders under thermal loading
  P. Stanley (Manchester, United Kingdom), F. S. Chau (Singapore, Singapore)
 • Effect of chemical composition on corrosion and wear behaviour of the composite Ni-Fe-Al2O3 coatings
  R. Starosta (Gdynia, Poland), A. Zielinski (Gdańsk, Poland)
 • Badania procesu korozji implantów ze stali Cr-Ni-Mo w warunkach elektrostymulacji prądem sinusoidalnym
  J. Szewczenko, J. Marciniak, W. Chrzanowski (Gliwice, Poland)
 • Cavitation resistance of 45 and 2H13 steels processed by laser beams of various parameters
  M. Szkodo, B.G. Gireń, G. Rabczuk (Gdańsk, Poland)
 • Surface modification of sintered alumina ceramics inserts by diffusion process
  M. Szutkowska, M. Danielewski (Kraków, Poland)
 • Analysis of dynamic stresses in ropes in mine hoisting system
  D. Tejszerska, E. witoński, A. Mężyk (Gliwice, Poland)
 • Usage of quality management methods in productive processes
  S. Tkaczyk, M. Dudek (Gliwice, Poland)
 • Odporność na korozję naprężeniową stopu aluminium AlMg5
  S. Tkaczyk, M. Kciuk (Gliwice, Poland)
 • Application of Pareto – Lorenz (ABC) analysis in quality costs research
  S. Tkaczyk, J. Michalska (Gliwice, Poland)
 • Zarządzanie logistyczne przedsiębiorstwem w oparciu o kryterium jakości
  S. Tkaczyk, M. Roszak (Gliwice, Poland)
 • The application of the Balanced Scorecard Method in Organization Management
  S. Tkaczyk (Gliwice, Poland), M. Skucha (Bielsko-Biała, Poland)
 • Electrochemical processes of thin coatings deposited by PVD techniques
  S. Tkaczyk, S. Topolska, A. Zarychta (Gliwice, Poland)
 • Tworzenie planu jakości wyrobu przy zastosowaniu wspomagania komputerowego
  S. Tkaczyk, M. Widomska (Gliwice, Poland)
 • Influence of flash design upon process parameters of hot die forging
  B. Tomov, R. Radev, V. Gagov (Rousse, Bulgaria)
 • Multiple penny-shaped cracks interaction in a finite body and their effect on stress intensity factor
  D.K.L. Tsang, S.O. Oyadiji, A.Y.T. Leung (Manchester, United Kingdom)
 • Structural characterization and raman spectroscopy studies of Li-ionic conductor fibers grown by the laser floating zone (LFZ) method
  A. Várez (Leganés, Spain), M.L. Sanjuán, M.A. Laguna, J.I. Peña (Zaragoza, Spain), J. Sanz (Cantoblanco, Spain), G.F. de la Fuente (Zaragoza, Spain)
 • FEM analysis of a threaded dental implant
  R. B. Villaverde, J.A.F. Vilán, X.L. Baltar (Vigo, Spain)
 • Monte Carlo simulation of the static recrystallization
  T. Walasek (Częstochowa, Poland)
 • Small volume damage evolution by contact - nanomechanical probing study
  K.B. Yoder, Y. Katz, W.W. Gerberich (Minneapolis, USA)
 • Investigation on the rolling performances and qualified rate of commercial-purity aluminum foils
  J. Zhang, F. Pan, A. Tang, R. Zuo, P. Ding (Chongqing, P. R. China)
 • Effect of the thermomechanical - heat treatment on the structure of model titanium alloy Ti6Al4V
  M. Zitòanský (Trnava, Slovak Republic), J. Zrník (Kosice, Slovak Republic), Caplovic (Trnava, Slovak Republic)
 • Creep behaviour of NiMoCr alloy after thermomechanical processing
  J. Zrník, P. Wangyao, V. Vrchovinský (Kosice, Slovak Republic), Z. Nový (Plzen, Czech Republic)
 • An anisotropic yield criterion for sheet metals
  D. Banabic (Stuttgart, Germany), T. Kuwabara (Tokyo, Japan), T. Balan (Metz, France), D.S. Comsa (Cluj-Napoca, Romania)