Vol. 4 Proceedings of AMME'95 (30 November - 1 December 1995)
 • Struktura i własności mechaniczne blach ze stali mikrostopowych z borem ulepszanych cieplnie
  J. Adamczyk, W. Ozgowicz, R. Wusatowski, E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Grzyb (Gliwice, Poland)
 • Determination and use of the forming limit stress surface of orthotropic sheets
  R. Arrieux (Annecy, France)
 • Structural alterations in the surface layer during hard machining
  A. Barbacki, M. Kawalec (Poznań, Poland)
 • The influence of melt preparing on the cast high speed tool steel structure and properties
  E.E. Barishev, B.A. Baum, G.V. Tjagunov, D.V. Egorov (Ekaterinburg, Russia)
 • Mechanizm tworzenia się. warstw stopowych kompozytowych na odlewach staliwnych
  M. Cholewa, J. Gawroński, J. Marcinkowska, J. Szajnar, P. Wróbel (Gliwice, Poland)
 • Analizator sygnałów MAS2
  W. Cholewa, K. Psiuk (Gliwice, Poland)
 • Metoda weryfikacji wiedzy zapisanej w postaci tablic decyzyjnych
  P. Chrzanowski, A. Klimek (Gliwice, Poland)
 • Wpływ sposobu oraz dokładności wykonania wierteł na okres trwałości ostrzy
  M. Czech, J. Wodecki (Gliwice, Poland)
 • The influence of smali titanium and boron addirions on the plasticity and martensitic transformation in Ni - 34.8 at. pet. Al alloy
  T. Czeppe (Kraków, Poland)
 • Mechanically alloyed, ferritic oxide dispersion strengthened alloys: structure and pro-perties
  A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel (Kraków, Poland)
 • High-strength low-alloy steels for offshore applications
  J. Ćwiek (Gdańsk, Poland)
 • Model of complex optimization of cutting conditions
  F. Cus (Maribor, SIovenia), M. Soković, J. Kopać (Ljubljana. Slovenia), J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Przyrostowe techniki wytwarzania przedmiotów
  J. Darlewski, A. Baier (Gliwice, Poland)
 • Odwrotne zadanie mechaniki w badaniach biomechanicznych układów ruchu
  A.M. Dabrowska-Tkaczyk (Gliwice, Poland)
 • Rolling defects recognition with fuzzy set
  E. del Giudice (Napoli, Italy), A. Donnarumma (Salerno, Italy), G. Porpora (Napoli, Italy)
 • Adaptive systems for machining process monitoring and control
  G.E. D'Errico (Orbassano, Italy)
 • Performance of ceramics in erosion tests by solid particle impingement
  G.E. D'Errico, S. Bugliosi, D. Cuppini (Orbassano, Italy)
 • Wykresy czas-tempera tu ra-nad tąp i ani e stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-2-2 z podwyższonym stężeniem Nb lub Ti
  L.A. Dobrzariski, M. Adamiak, A. Zarychta, M. Ligarski (Gliwice, Poland)
 • Computer-based system for assisting maintenance and investigations of power instal-lations' elements
  L.A. Dobrzański, J. Dobrzański, J. Madejski, J. Zaclona (Gliwice, Poland)
 • Struktura i własności stali szybkotnącej W-Mo-V-Co 11-2-2-5 obrobionej cieplnie
  L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, J. Mazurkiewicz (Gliwice, Poland)
 • Role of Ti in the W-Mo-V high-speed steels
  L.A. Dobrzański, M. Ligarski (Gliwice, Poland)
 • Koncepcja modelowania hartowności stali konstrukcyjnych stopowych
  L.A. Dobrzariski, W. Sitek, W. Stefaniak (Gliwice, Poland)
 • The effect of partial substitution of V by Nb on chemical composition of primary car-bides in W-Mo-V + Si + Nb high-speed steels of the 11-0-2 type
  L.A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek (Gliwice, Poland)
 • Modelling of a circular shrink fit in taking into account of the form defect
  J.F. Fontaine, I.E. Siała (Auxerre, France)
 • Analysis of the strain ratę sensiiivity coefficient of the TiAlNb alloy
  H. Garbacz, J. Mizera, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Wybrane własności warstwy azotonawęgianej
  W. Gęstwa, M. Przylecka, M. Kulka (Poznań, Poland)
 • Sinterability of carbide-nitride phases of titanium in high pressure conditions
  T. Gibas, J. Walter, L. Jaworska, B. Królicka (Kraków, Poland)
 • Laser profile measuring gauge
  J. Grabczyk, J. Madejski, P. Moierus (Gliwice, Poland)
 • Zmiany struktury, wytrzymałości i morfologii przełomów amorficznego stopu Al39Ni4lłAliB20 po obróbce cieplnej
  S. Griner. M. Adamiak (Gliwice, Poland)
 • Adhezja szkieł metalicznych do wybranych polimerów
  S. Griner, R. Nowosielski (Gliwice, Poland)
 • Model describing the flow stress of silicon bronzes below critical strains
  Z.J. Gronostajski (Wrocław, Poland)
 • Application of a flow stress function in programmes for computer simulation of plastic working processes
  F. Grosman (Katowice, Poland)
 • Wpływ tlenu na absorpcje azotu przez topione łukowo spoiwa stalowe
  A. Gruszczyk {Gliwice, Poland)
 • Group technoiogy using neural nets
  A. Gwiazda, R. Knosala (Gliwice, Poland)
 • High speed impact of elastic-plastic work hardening materiał into a rigid boundary
  A.M.S. Hamouda, M.SJ. Hashmi (Dublin, Ireland)
 • Forging on the four-lever arms swaging machines
  R. Hebdzyński, S. Kajzer, R. Kozik (Gliwice, Poland)
 • Studies of the a'-~y transformation in Fe-(23-26)Ni-2Ti alloys containing an addition of aluminium or molybdenum
  J. Jeleńkowski (Warszawa, Poland)
 • Orbital forming of an oxygen cylinder web
  E. Kalinowska-Ozgowicz, W, Krukiewicz, L. Kowalski, R. Kozik, J. Räbus, J. G. Szota (Gliwice, Poland)
 • System doradczy do wspomagania optymalnego harmonogramowania produkcji w gnieździe wytwórczym
  A, Kampa, R. Knosala (Gliwice, Poland)
 • Spiekanie materiałów Nd-Fe-B domieszkowanych proszkami metali
  W. Kaszuwara, M. Leonowicz, S. Woj ciec h o w ski (Warszawa, Poland)
 • Physical insights into fracture processes in semi-brittle systems
  Y. Katz, H. Alush, A. Bussiba (Beer Sheva, Israel)
 • Eksperymentalna identyfikacja właściwości dynamicznych suportów frezarskich tokarek karuzelowych
  K. Klarecki, J. Kosmol, J. Śliwka (Gliwice, Poland)
 • The effect of the twin boundaries on the yield stress of a material
  K. Konopka, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Wpływ otrzymywania na własności teologiczne stopu NiAl
  K. Korytkowski, K. Rapacka, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Influence of supporting electrodes on plasma nitriding process
  J. Koutsky (Plzeń, Czech Republic)
 • Wplyw warunków odkształcenia na odkształcalność graniczna
  R. Kozik, R. Wusatowski (Gliwice, Poland)
 • Rozwój tekstury i mikrostruktury w walcowanych monokryształach stopu CuA15 o orientacjach (110)[001] i (100)[0111
  J. Krawczyk, M. Wróbel, M. Blicharski (Kraków, Poland)
 • Wpływ parametrów nawe_glania gazowego na skład chemiczny i fazowy wytwarzanych na stali ŁH15 warstw dyfuzyjnych
  M. Kulka, M, Przylęcka, W. Gęstwa (Poznań, Poland)
 • Wear properties of T15 PM HSS made indexable inserts after laser surface melting
  J. Kusiński, A. Ciaś, T.M. Pieczonka (Krakow, Poland), A.B. Smith (Laughbrough. United Kingdom), A. Radzikowska (Kraków, Poland) 205
 • Phase transformations and mechanical properties of steels containing 0.6% C, 0.7-1.4% Mn and microalloyed with V and Ti
  H. Leda (Poznań, Poland) 209
 • Anisotropy of the low-cycle fatigue properties of model Al-Li alloys
  M. Lewandowska, J. Mizera, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Wybrane problemy komputerowego wspomagania eksploatacji środków technicznych
  A. Loska, J. Kaźmierczak (Gliwice, Poland)
 • Zastosowanie próby zginania udarowego do oceny własności mechanicznych stopów ciężkich
  Z. Ludyński (Warszawa, Poland), W. Bilous, J. Wasiak (Świerk, Poland)
 • Fuzzy logic and neural network application in welding technology
  K. Luksa, A. Klimpel, E. Czogala (Gliwice, Poland)
 • Effects of mass growing on mechanical and hygrothermic response of three-dimensional bodies
  C. Majorana, V. Salomoni, S. Secchi (Padova, Italy)
 • Przykład identyfikacji reguł doboru typu łożyska
  P. Maniak (Gliwice, Poland)
 • Physical metallurgy characteristics of the M/A constituent formation in granular bainite
  E. Mazancovä, K. Mazanec (Ostrava, Czech Republic)
 • Indukcyjna metoda identyfikacji reguł konstruowania podzespołów maszyn
  W. Moczulski (Gliwice, Poland)
 • Własności szkieł metalicznych przeznaczonych na ekrany pól elektromagnetycznych
  R. Nowosielski, S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Heterogeneity of strengthening of the thick-walled copper square tubes in a process of rolling in a four-roll pass
  T. Oczkowicz, S. Tkaczyk (Gliwice, Poland)
 • About an integrated approach to the inspection and validation phase of production process
  M. Orlando (Torino, Italy)
 • The effect of manganese and silicon on the kinetics of phase transformations during tempering — Continuous Heating Transformation (CHT) curves
  J. Pacyna, A. Jędrzejewska-Strach, M. Strach (Kraków, Poland)
 • Stabilization of retained austenite in the new steel for working rolls
  J. Pacyna, A. Kokosza (Krakow, Poland)
 • The method of the knowledge representation in an expert system for metal cutting engineering
  A. Paszek, R. Knosala (Gliwice, Poland)
 • Dilatometric study of solid state sintering of austenitic stainless steel
  T. Pieczonka, J. Kazior (Kraków, Poland), A. Tiziani (Padova, Italy), A. Molinari (Trento, Italy)
 • System doradczy do wspomagania doboru technologii wytwarzania drutu
  J. Puzoii (Gliwice, Poland)
 • Compatibility effects at the phase interfaces in duplex steel (0/7) bicrystals
  J. Ryś (Kraków, Poland)
 • Examination of two-phase (a/y~) duplex steel bicrystals produced by diffusional bonding method
  J. Ryś, W. Osuch, F. Ciura (Kraków, Poland)
 • Rozrost ziarna ferrytu krzemowego
  K. Satora, A. Czarski (Kraków, Poland), J. Stodolny (Bochnia, Poland)
 • Rentgenograficzne badania stanu naprężenia w warstwie wierzchniej szlifowanych stali konstrukcyjnych
  D. Senczyk, K. Lis (Poznań, Poland)
 • Quality management in machining of aluminium alloys for free cutting
  M. Sokovic, J. Kopać (Ljubljana, Slovenia)
 • Die swell of filled polyethylene
  J. Stabik (Gliwice, Poland)
 • Robbing as finishing machining of the hard teeth
  Z. Stachurski, H. Slupik (Gliwice, Poland)
 • Applications and potential of thermoelastic stress analysis
  P. Stanley (Manchester, United Kingdom)
 • Influence of passivation process on the corrosion resistance of amorphous tapes
  D. Szewieczek, J. Tyriik-Held, 2. Paszenda (Gliwice, Poland), A. Zymla (Chatenay Malabry, France)
 • The influence of heat treatment of P30 and P20 cemented carbides on the cutting properties at continuous turning with SNUN 12 04 08 inserts
  M. Szutkowska, B. Królicka, K. Musialek, J. Wszołek (Kraków, Poland)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania korpusów
  J. Śliwka, J. Kosmol, K. Klarecki (Gliwice, Poland)
 • Identyfikacja zmian położenia obrazu obiektu o znanym kształcie
  A. Timofiejczuk (Gliwice, Poland)
 • Krajowy system badań i certyfikacji
  S. Tkaczyk (Gliwice, Poland)
 • Metody badań warstwy wierzchniej metali
  S. Tkaczyk, R. Domagała, W. Krukiewicz (Gliwice, Poland)
 • Wybrane zagadnienia napędu i sterowania stanowiska do badań ultradźwiękowych
  E. Tomasiak, K. Klarecki (Gliwice, Poland)
 • Analysis of a tension-driven outside-in tube inversion
  L. Tomesani (Bologna, Italy)
 • P/M high speed steels obtained by metal injection moulding
  J.M. Torralba, J.M. Ruiz-Roman, L.E.G. Cambronero, J.M. Ruiz-Prieto (Madrid, Spain), M. Gutierrez-Stampa (San Sebastian, Spain)
 • Zastosowanie analizy korelacyjnej sygnałów dwuwymiarowych do opisu trajektorii ruchu czopa w łożysku ślizgowym
  B. Wysogląd (Gliwice, Poland)
 • Systemy ekspertowe jako rozwój umiejętności przenoszenia wiedzy
  A. Zając, J. Górka (Gliwice, Poland)
 • Microstructure and creep behaviour of the new 9% Cr steel containing tungsten for power generation
  A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz (Kraków, Poland), P.J. Ennis (Jülich, Germany), O. Wachter (Hannover, Germany)
 • Identification of chaotic attractor and prediction of parameters of the cutting process
  D. Zupancic, I. Grabec (Ljubljana, Slovenia)
 • Technology of molten metal vacuum pumping
  M. Zitńansky (Trnava, Slovak Republic), J. Zrnik (Kośice, Slovak Republic), M. Martinkovic, M. Hazlinger (Trnava, Slovak Republic)