Vol. 7 Proceedings of AMME'98 (29 November - 2 December 1998)
 • Preface
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Recollection of Professor Fryderyk Staub
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Eulogy connected with granting Professor Marcel Hubert Van de Voorde the honorary award in the name of Professor Fryderyk Staub for year 1997
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • A new approach to CAD/CAM system as a part of distributed environment
  Z. Adamczyk, D. Jończyk, K. Kociołek (Kraków, Poland)
 • Preliminary studies on the suitability of rheocast Al alloys for deep drawing
  M. Adamiak (Gliwice, Poland), M.H. Robert (Campinas, Brazil)
 • Obliczanie pierwotnej struktury spoiny T.I.M.E.
  J. Adamiec (Katowice, Poland)
 • Failure of thermal barrier coatings
  M. Andritschky, V. Teixeira (Guimarães, Portugal)
 • Wear behaviour of CMC’s based on clinker portland reinforced with alumina and silica
  N. Antón, N. Candela, F. Velasco (Leganés, Spain), E. Gordo (Madrid, Spain), M.A. Martínez, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Responding ability in dynamic production circumstances
  J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Some comments on the yield criteria for anisotropic sheet metals
  D. Banabic (Cluj-Napoca, Romania), W. Müller (Neu-Ulm, Germany), K. Pöh­landt (Stuttgart, Germany)
 • Turning and grinding as a source of microstructural changes in the surface layer of hardened steel
  A. Barbacki, M. Kawalec, A. Hamrol (Poznań, Poland)
 • Accuracy analysis of 3D data collection and free-form modelling methods
  R. Bardell, V. Balendran, K. Sivayoganathan (Nottingham, United Kingdom)
 • Applications of shear horizontal surface acoustic waves to thin film evaluation
  M. Baszun, D. Grzęda (Warszawa, Poland)
 • Quantification of structural parameters of dispersion strengthened system Cu-Al2O3
  M. Besterci, I. Kohútek, J. Zrník, O. Jamková (Kosice, Slovak Republic)
 • Material cyclic stress-strain curve under random loading
  M. Bílý (Trenèin, Slovak Republic), P. Horanský (Bratislava, Slovak Republic)
 • Production of aluminum matrix composites by a P/M route
  H.J. Brinkman, J. Duszczyk, L. Katgerman (Delft, The Netherlands)
 • Crack re-initiation and arrest in Al-Li alloy
  A. Bussiba, H. Alush, M. Kupiec, Y. Katz (Beer-Sheva, Israel)
 • A fuzzy approach to design evaluation of an apron conveyor for a mechanical industry
  N. Cappetti, A. Donnarumma (Fisciano, Italy), E. Santoro (Napoli, Italy)
 • Związek morfologii perlitu z odporności na pękanie stali szynowych
  S. Cesarz (Gliwice, Poland), A. Hernas (Katowice, Poland)
 • Determination of temperature evolution during the extrusion of AA6061 alloy using 3D FEM modelling
  T. Chanda, J. Zhou, L. Kowalski, J. Duszczyk, L. Katgerman (Delft, The Nether­lands)
 • Particles properties in wear resistance aluminium composites
  M. Cholewa, J. Gawroński (Gliwice, Poland), Z. Ignaszak (Poznań, Poland)
 • FEM modeling of the effect of residual stresses on the mechanical properties of CMM composites
  Ł. Ciupiński, K.J. Kurzydłowski (Warszawa, Poland)
 • Postęp w zakresie stopów miedzi
  L. Ciura, J. Stobrawa, W. Malec, K. Joszt (Gliwice, Poland)
 • Relationship between microstructure and corrosion behaviour of CrN coatings
  L. Cunha, M. Andritschky, L. Rebouta (Braga, Portugal)
 • Economical nonledeburitic tool alloys – alloying philosophy, structure and properties
  J. Cwajna, J. Richter, J. Szala (Katowice, Poland)
 • Composites obtained from carbon molecular sieves and copper oxide
  E. David, V. Stanciu, D. Stefanescu (Valcea, Romania)
 • Structure and properties of the heat-treated and PVD coated W-Mo-V-Co high-speed steel of the 9-2-2-5 type
  L.A. Dobrzański, M. Adamiak, W. Kasprzak (Gliwice, Poland)
 • Porównanie wybranych własności spiekanych materiałów narzędziowych pokrytych twardymi warstwami powierzchniowymi w procesie CVD i PVD
  L.A. Dobrzański, K. Gołombek (Gliwice, Poland), M. Soković (Ljubljana, Slo­venia)
 • Wpływ temperatury obróbki cieplnej na strukturę i własności stali Cr-Mo­‑W-V z mikro­dodatkami Ti, Ce i Zr na narzędzia do pracy na gorąco
  L.A. Dobrzański, E. Hajduczek, J. Mazurkiewicz (Gliwice, Poland)
 • The effect of cobalt and molybdenum on structure, cutting ability, and erosion resi­stance of the W-V+Mo and Co high-speed steel
  L.A. Dobrzański, W. Kasprzak (Gliwice, Poland)
 • Zależność między hartownością i składem chemicznym stali konstrukcyjnych stopo­wych
  L.A. Dobrzański, W. Sitek (Gliwice, Poland)
 • Work-hardening in drilling of austenitic stainless steels
  S. Dolinsek (Ljubljana, Slovenia)
 • Application of cross-entropy to classification process
  A. Donnarumma (Fisciano, Italy), E. del Giudice (Aversa, Italy)
 • Soft control of quality loss
  A. Donnarumma, M. Pappalardo (Fisciano, Italy)
 • Determination of the equivalent stress - equivalent strain relation of a sample of copper in tensile loading
  S. Dumoulin, L. Tabourot, C. Chappuis, P. Vacher (Annecy, France)
 • Zastosowanie metody pr±dów wirowych do kontroli jakości w procesach wytwarzania iprzetwórstwa metali
  C. Dybiec, S. Włodarczyk (Warszawa, Poland)
 • Struktura i własności mechaniczne konstrukcyjnego poliamidu modyfikowanego jono­merem etylenowym
  W. Dziadur, A. Litak (Kraków, Poland)
 • Predicting the hardenability of steels using neural network
  T. Filetin, D. Majetić, I. Zmak (Zagreb, Croatia)
 • The effect of microstructure on mechanical properties of the two-phase titanium alloys
  R. Filip, K. Kubiak, J. Sieniawski (Rzeszów, Poland)
 • Self-propagating high-temperature synthesis of Mo-Al. and Mo-Si2 composite powders for thermal spraying processes
  B. Formanek, A. Gierek, S. Serkowski, K. Szopiński (Katowice, Poland)
 • Composite FeAl-TiAl-Al2O3, FeAl­‑TiC-Al2O3 powders and HVOF thermally sprayed coatings
  B. Formanek, M. Hetmańczyk, K. Szymański (Katowice, Poland)
 • Aluminiowe proszki utwardzane dyspersyjnie cząstkami Al2O3 i SiC otrzymywane metodą mechanicznego stopowania
  B. Formanek, K. Szopiński, A. Olszówka-Myalska (Katowice, Poland)
 • Studies of the correlation between the microstructure and toughness of tungsten alloys
  E. Fortuna, K.J. Kurzydłowski (Warszawa, Poland)
 • The mechanical properties of the TiAlNb alloy at high temperatures
  H. Garbacz, K. Konopka, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Opis matematyczny procesów dyfuzji wieloskładnikowej w metalach
  J. Głazunow (Gdańsk, Poland)
 • Wpływ superplastyfikatora typu melaminowego na wybrane charakterystyki betonu
  A.M. Grabiec (Poznań, Poland), R. Krzywobłocka-Laurów (Warszawa, Poland)
 • The method of knowledge representation for a CAPP system
  C. Grabowik, R. Knosala (Gliwice, Poland)
 • Modyfikacja charakterystyk tribologicznych spiekanych materiałów implantacyjnych
  M. Grądzka-Dahlke, J.R. Dąbrowski (Białystok, Poland)
 • Zmiany struktury i własności stopu Fe78Si9B13 w niskotemperaturowych procesach akty­wowanych cieplnie
  S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Zmiany struktury i własności stopu amorficznego Co70,5Fe2,5Mn2Mo1Si9B15 w proce­sach ak­ty­wowanych cieplnie
  S. Griner, M. Spilka (Gliwice, Poland)
 • Działalność naukowa w dziedzinie inżynierii kształtowania plastycznego i metalurgii proszków
  J. Gronostajski (Wrocław, Poland)
 • Sintering criterion in metal working processes
  J. Gronostajski, Z. Gronostajski (Wrocław, Poland)
 • Mould casting of stainless steels using thermosetting polymers
  A. Gruzza, B. Levenfeld, A. Várez, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Strip casting of A5182 alloy by melt drag twin roll caster
  T. Haga, T. Nishiyama (Osaka, Japan), S. Suzuki (Berlin, Germany)
 • Korozyjne niszczenie rur w paleniskach kotłowych z niską emisją NOx
  A. Hernas, B. Formanek, J. Szala (Katowice, Poland)
 • Fatigue behaviour of low alloy Cr-Mo-(Nb) steel at elevated temperature
  A. Hernas, Z. Jonsta, L. Cizek (Katowice, Poland)
 • Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza Katedry Nauki o Materiałach Politech­niki Śląskiej
  M. Hetmańczyk (Katowice, Poland)
 • The effect of silicon and vanadium alloying on the microstructure of air cooled forged HSLA steels
  L. Holappa (Espoo, Finland), V. Ollilainen (Imatra, Finland), W. Kasprzak (Gliwice, Poland)
 • Operational fault diagnosis of manufacturing systems
  W. Hu, A. Starr, A. Leung (Manchester, United Kingdom)
 • Study of the interaction in diamond-ceramic material systems
  L. Jaworska, T. Gibas, A. Wyczesany, B. Królicka, B. Rajchel (Kraków, Poland)
 • A new approach to process control for bottling plant
  M. Jeffries, E. Lai, J.B. Hull (Nottingham, United Kingdom)
 • Mikrostruktura w wybranych stalach Fe-xNi-3Ti-Al po grzaniu do zakresu dwufa­zo­wego (γ+α) przemiany odwrotnej
  J. Jeleńkowski, D. Szcześniak, P. Kempny (Warszawa, Poland)
 • Application of CBED method in microstructural characterisation of ordered inter­metallic alloys
  E. Jezierska (Warszawa, Poland)
 • Wpływ warstwy nanokrystalicznego węgla na układ krzepnięcia krwi
  M. Kaczmarek, Z. Paszenda (Gliwice, Poland), B. Duda (Zabrze, Poland), J. Mar­ci­niak (Gliwice, Poland)
 • Deep drawing of tailored blanks without a blankholder
  Z. Kampus (Ljubljana, Slovenia), J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Wpływ obróbki cieplnej walcowanej na gor±co blachy na wynik próby miseczkowania taśm ze stopu 3104
  A. Kłyszewski, M. Lech-Grega, W. Szymański, J. Żelechowski (Skawina, Poland)
 • Wood – important material in manufacturing technology
  J. Kopac, S. Sali (Ljubljana, Slovenia)
 • HSLA steels produced by thin slab casting
  M. Korchynsky (Pittsburgh, U.S.A.)
 • Tensile loading of the macroscopic models of the two-phase metal-matrix materials
  B. Kosec (Ljubljana, Slovenia)
 • Microscopic investigation of GDOES craters
  J. Koutský, J. Drnek, A. Kríz (Plzeò, Czech Republic)
 • Materiałoznawstwo w energetyce konwencjonalnej
  R.H. Kozłowski (Kraków, Poland)
 • Some comments on stability analysis of the cold forming process
  K. Kuzman, M. Nastran (Ljubljana, Slovenia)
 • Influence of plastic deformation conditions on structural evolution in microalloyed steel
  T. Kvackaj, J. Zrník (Kosice, Slovak Republic)
 • Wpływ obróbki cieplnej na właściwosci magnetyczne i elektryczne szkieł metalicznych na bazie żelaza
  P. Kwapuliński, J. Rasek, Z. Stokłosa, B. Zegrodnik (Katowice, Poland)
 • Synthesis of pure α-Al2O3 layers on cemented carbide tools from aluminium acetylo­acetonate by CVD method
  A. Kwatera, A. Sawka (Kraków, Poland)
 • Electric Emission technique in determination of fracture mechanics characteristics of short glass fiber reinforced polyamide
  I. Lévay, G.B. Lenkey, L. Tóth (Miskolc, Hungary), Z. Major (Leoben, Austria)
 • New bainitic steel HN5MVNb for cryogenic applications
  A.K. Lis, J. Lis, L. Jeziorski (Częstochowa, Poland)
 • Wolframowe stopy ciężkie
  Z. Ludyński, J.J. Bucki (Warszawa, Poland)
 • Agent design for the responsibility-based manufacturing systems
  J. Madejski (Gliwice, Poland)
 • Solidification of cast composite –­ numerical analysis of heat transfer between spherical particle and metal matrix
  E. Majchrzak (Gliwice, Poland), B. Mochnacki (Częstochowa, Poland), J.S. Suchy (Opole, Poland)
 • Influence of thermomechanical treatments on the production of rheocast slurries by partial melting
  M. Margarido, M.H. Robert (Campinas, Brazil)
 • Influence of ageing conditions on hardness and dimensional stability of AK12 alloy for combustion engine pistons
  J. Marszałek, K. Kubiak, W. Ziaja, J. Sieniawski (Rzeszów, Poland)
 • Fractal analysis of fracture surfaces in structural steel containing granular bainite
  E. Mazancová, P. Wyslych, K. Mazanec (Ostrava, Czech Republic)
 • The influence of used in medicine titanium alloys surface microgeometry on their corro­sive resistance in environment of body fluids
  R. Michalik, J. Łaskawiec (Katowice, Poland)
 • Investigation of the materials properties correlation by using Ashby Diagrams
  R.M. Minev (Rousse, Bulgaria)
 • Analysis of heat transfer in domain of continuous casting mould using the generalized finite differences method
  B. Mochnacki, E. Pawlak (Częstochowa, Poland)
 • Quality costs management in foundry
  J. Mrsa, B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Integral model of selection of optimal cutting conditions from different data bases of tool makers
  B. Mursec, F. Cus (Maribor, Slovenia)
 • Struktura i właściwości powłok PVD TiN i (Ti,Al)N na podłożach ze spiekanych mate­riałów narzędziowych
  K. Musiałek, I. Pofelska-Filip, B. Królicka, A. Narolski, P. Juroszek (Kraków, Poland)
 • Investigations of the wear and tool lives of the cutting tools made of the PM materials with the PVD technology hard coatings
  K. Musiałek (Kraków, Poland), A.B. Smith (Loughborough, United Kingdom), M.Ciskał, I. Pofelska-Filip, A. Narolski (Kraków, Poland)
 • Modele odkształcenia plastycznego jednofazowych mosiądzów dwuskładnikowych w zakresie temperatury minimalnej plastyczności
  R. Nowosielski (Gliwice, Poland)
 • Ekranowanie pól elektromagnetycznych przez układy warstwowe ze szkła metalicznego Fe78Si9B13
  R. Nowosielski, S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Heterogeneity of strengthening of the thick-walled copper square tubes in a process of tandem drawing through two dies
  T. Oczkowicz, S. Tkaczyk (Gliwice, Poland)
 • Analysis and prediction of cold forging tool life with using fuzzy language computation and inference
  T. Ohashi (Gunma, Japan), M. Motomura (Tokyo, Japan)
 • Zjawiska na granicy cząstka SiC - stop aluminium jako czynniki determinujące para­metry wytwarzania i eksploatacji kompozytu
  A. Olszówka-Myalska, J. Śleziona (Katowice, Poland)
 • Analityczne wyznaczanie krzywych hartowności Jominy dla stali mikrostopowych z borem
  W. Ozgowicz (Gliwice, Poland)
 • Kierunki rozwoju składu chemicznego oraz przykłady nowych stali stopowych konstru­kcyjnych i narzędziowych
  J. Pacyna (Kraków, Poland)
 • Optimization of intelligent FMS using data flow matrix method
  I. Pahole, J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Alloying elements in high speed steels
  F. Pan, A. Tang, J. Zhang, P. Ding (Chongqing, China)
 • Przemiana bainityczna w stalach zawierających Mn i Si
  J. Pietrzyk, G. Michta (Kraków, Poland)
 • Characterisation of metallic glass loaded polymer paste
  L.K. Powell, I.Z. Rahman, M.A. Rahman (Limerick, Ireland)
 • New complex of experimental methods in studying of crystallization in metallic systems
  V. Prokhorenko, S. Mudry, S. Prokhorenko, V. Halchak (Lviv, Ukraine)
 • Struktura i własności wytrzymałościowe niskostopowego żeliwa wermikularnego
  A. Pytel, K. Sękowski (Kraków, Poland)
 • Formation of Mg-ferrite spinel by mechanosynthesis
  M.E. Rabanal, A. Várez, B. Levenfeld, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Influence of orientation and rolling reduction upon the r-value of sheet metal
  D.W.A. Rees (Uxbridge, United Kingdom)
 • Advanced moulding for reactive binders
  J.S. Ridgway, J.B. Hull (Nottingham, United Kingdom)
 • Ocena wpływu wtrąceń niemetalicznych na przemiany przechłodzonego austenitu
  A. Rutkowska (Kraków, Poland)
 • The hybrid method of creation of the (Mn-N-O) surface layers on aluminium alloy
  W. Serbiński (Gdańsk, Poland)
 • Efekt oddziaływania wiązki lasera na powierzchnię stopu aluminium o temperaturze krio­genicznej
  W. Serbiński, G. Śliwiński (Gdańsk, Poland)
 • Mechanical properties of systems thin film-substrate
  S. Simùnková, I. Stĕpánek, O. Bláhová, J. Brùnová (Plzeò, Czech Republic)
 • A prediction of mechanical properties of hardened steel
  B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Zirconia toughened alumina (ZTA) ceramics for cutting tools
  B. Smuk, M. Szutkowska, J. Walter (Kraków, Poland)
 • Improvement of 319 aluminum alloy casting durability by high temperature solution treatment
  J.H. Sokolowski, M.B. Djurdjevic, C.A. Kierkus, D.O. Northwood (Windsor, Ca­nada)
 • Wstępne badania galwanicznych powłok niklowo żelaznych wykonanych na podłożu żeliwnym
  R. Starosta (Gdynia, Poland), A. Zieliński (Gdańsk, Poland)
 • Severe plastic deformation influence on the microstructure inhomogeneity
  M. Suś-Ryszkowska, Z. Pakieła, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Producibility of brazed high dimensional centrifugal compressor impellers
  P. Świder (Łódż, Poland), J. Nowacki (Szczecin, Poland)
 • Morfologia martenzytu w stali N26MT2Nb po niepełnej przemianie martenzytu w aus­te­nit i austenitu w martenzyt
  D. Szcześniak, P. Kempny, J. Jeleńkowski (Warszawa, Poland)
 • Changes of mechanical properties and fracture morphology of amorphous tapes invol­ved by heat treatment
  D. Szewieczek, J. Tyrlik-Held, S. Lesz (Gliwice, Poland)
 • Badanie kompozytu z udziałem zwi±zku międzymetalicznego Al3Ti
  W. Szymański (Skawina, Poland), M. Motyka (Rzeszów, Poland), M. Richert (Kraków, Poland)
 • As-cast microstructure and intermetallic compounds in commercial-purity aluminum containing rare earth metals
  A. Tang, F. Pan (Chongqing, China)
 • Comparison of mechanical test results with stress predictions from a finite element model of epoxy/galvanised steel bonds containing interfacial layers
  H. Taylor, W.C. Law (Manchester, United Kingdom), S. Simunkova (Plzeò, Czech Republic)
 • Methodology research of quality in industry
  S. Tkaczyk, M. Dudek (Gliwice, Poland)
 • Electrode materials in electrochemical processes, with regard of the environment pro­te­ction
  S. Tkaczyk, S. Garbas (Gliwice, Poland)
 • Methodology of the quality cost researches
  S. Tkaczyk, J. Jagła (Gliwice, Poland)
 • The stress corrosion of aluminium Al–Mg–Si alloys
  S. Tkaczyk, M. Kciuk (Gliwice, Poland)
 • Methodology of creation of Product Quality Plans
  S. Tkaczyk, M. Widomska (Gliwice, Poland)
 • About the input data selection at FEM analysis of bulk forming
  B. Tomov, R. Minev, R. Radev, V. Gagov (Rousse, Bulgaria)
 • P/M aluminum matrix composites: an overview
  J.M. Torralba (Leganés, Spain), C.E. da Costa (Joinville, Brazil), F. Velasco (Le­ga­nés, Spain)
 • Crack propagation sensitivity index concept – the bridge between the structural integrity assessment and NDT testing results
  L. Tóth (Miskolc, Hungary)
 • Warstwy kompozytowe Ni-Al2O3
  M. Trzaska (Warszawa, Poland)
 • High-productivity metal-powder multiple-wire submerged-arc welding and cladding
  J. Tusek, M. Suban (Ljubljana, Slovenia)
 • Forming characteristics of maraging steels under hydrostatics pressures
  A. Ulik, M. Zitòanský (Trnava, Slovak Republic)
 • Growth and characterization of nanostructured (Ti,Si)N coatings
  F. Vaz, L. Rebouta (Guimarães, Portugal), S. Ramos (Coimbra, Portugal)
 • Fe3Al - 2014 aluminium metal matrix composite: intergranular corrosion resistance
  F. Velasco (Leganés, Spain), C.E. da Costa (Joinville, Brazil), M.A. Martínez, B.Ro­dero, C. Santamarta, J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Planning of tool flow in flexible production
  G. Vrecer, F. Cus (Maribor, Slovenia)
 • Creep mechanisms of ferritic ODS alloys
  A. Wasilkowska (Kraków, Poland), R. Herzog, P.J. Ennis (Jülich, Germany), A.Czyrska-Filemonowicz (Kraków, Poland)
 • Warunki umocnienia stali Cr-Mn wydzieleniami fazy σ
  E. Wieczorek-Lubuśka, A. Lubuśka (Kielce, Poland)
 • The influence of nitrogen on structure and properties of Fe-10Cr-N and Fe-10Cr-1Mo-N steels after tempering in the temperature range of 650-750°C
  J. Wiedermann, W. Zalecki, M. Malec (Kielce, Poland)
 • Qualitative studies on the dynamic characteristics of a single-screw having barrier melting section using a direct visible technique
  A.C.-Y. Wong (Hong Kong, China), T. Liu (Sichuan, China), J.C.M. Lam (Hong Kong, China), F. Zhu (Beijing, China)
 • Research and development of vacuum cleaning technology of degreasing without envi­ron­mental pollution
  C. Yan, D. Liu (Beijing, China)
 • Badania faz GaCu w amalgamacie dentystycznym
  P. Zagierski, A. Olsen, A. Gunnaes (Oslo, Norway)
 • Effect of phase morphology on fracture toughness of two-phase α+β titanium alloy Ti‑6Al-2Mo-2Cr
  W. Ziaja, R. Filip, J. Sieniawski (Rzeszów, Poland)
 • Wpływ warunków wygrzewania na zmiany własności magnetycznych stopu Co68Fe4Mo1,5Si13,5B13
  A. Ziębowicz, R. Nowosielski, J. Marciniak (Gliwice, Poland)
 • Rola wodoru i mikrostruktury w naprężeniowym pękaniu korozyjnym stopów Al.­‑Zn­‑Mg-(Cu)
  A. Zieliński (Gdańsk, Poland)
 • Hydrogen degradation of low alloyed steels
  A. Zieliński, P. Domżalicki (Gdańsk, Poland)
 • Zastosowanie polimerów furanowych
  Z. Zinowicz, M. Błaszczak, K. Lenik (Lublin, Poland)
 • About materials engineering and technology in Central Europe in ancient time
  M.A. Chaaban (Cairo, Egypt)