Vol. 3 Proceedings of AMME'94 (5-7 December 1994)
 • Wpływ czystości metalurgicznej na własności mechaniczne blach grubych ze stali HHNMBCu ulepszanych cieplnie
  J. Adamczyk, W. Ozgowicz, R. Wusatowski, E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Grzyb
 • Komputerowa integracja konstruowania i wytwarzania elementów maszyn
  A. Baier, R. Knosala, Z. Monica
 • Ciepłoodporność laminatów szklo-epoksydowych
  B. Budrewicz, H. Podgórska, M. Rójek, J. Stabik
 • Phenomena in transition zone between components of graphite-aluminium composites
  M. Cholewa, J. Gawroński
 • Stwierdzenia przybliżone w systemach doradczych
  W, Cholewa
 • Struktury baz danych w badaniach diagnostycznych maszyn
  P. Chrzanowski
 • Badanie skrawalności stali austenitycznych w zakresie wiercenia
  M. Czech, J. Darlewski, J. Wodecki
 • Warstwa wierzchnia uzębień obrabianych w stanie twardym narzędziami z węglików spiekanych
  M. Czech, Z. Stachurski, J. Wodecki
 • Wybrane przykłady modeli mięśnia szkieletowego
  A. M. Dąbrowska-Tkaczyk
 • Mechanism and thermodynamics of plasma treatments of metal surfaces
  V. Dembovsky
 • Wpiyw obróbki cieplnej na strukturę i własności stali szybkotnących W-Mo-V typu 11-0-2 z podwyższonym stężeniem Si oraz Nb lub Ti
  L. A. Dobrzański, A. Zarychta, E. Hajduczek, M. Ligarski
 • Wykorzystanie sieci neuronowych do oceny metod obliczania krzywych hartowności stali konstrukcyjnych stopowych
  L,A. Dobrzański, W. Sitek, R. Stadnik
 • Die computergestützte Aufzeichnung von Dokumentationen mit der Anwendung eines Mod u l systems
  P. Gendarz
 • Metody analizy niezawodnościowej obiektów technicznych
  J. Gołdasz
 • Constructional forms classification using the Kohonen network
  A. Gwiazda, R. Knosala
 • Wpływ parametrów strumienia dwufazowego na szybkość nawęglania
  K. Janerka, S. Jura, Z. Piatkiewicz, H. Szlumczyk
 • Nowy próbnik ATD-B, dlaczego ?
  S. Jura, Z. Jura
 • Wykorzystanie systemu doradczego w sterowaniu produkcją
  A. Kampa, R. Knosala
 • Zastosowanie sieci neuronalnych w diagnostycznym systemie doradczym wspomagającym interpretacje trajektorii
  A. Klimek
 • Zastosowanie sieci semantycznych do określania podobieństwa postaci konstrukcyjnych elementów maszyn
  R. Knosala, G. Ćwikła
 • Komputerowe wspomaganie obliczeń wrzecion obrabiarek
  A. Kolka, K. Klarecki, J. Śliwka, J. Kosmol
 • A combined BEM application for numerical modelling of non-steady temperature fields of sources and heat transfer in heterogenous domains
  E. Majchrzak, H. Witek
 • Concurrent Engineering - nowe spojrzenie na proces konstruowania maszyn
  P. Majewski, R. Knosala
 • The numerical analysis of chill tendency in the iron casting domain
  J. Mendakiewicz
 • Continuous casting. Numerical simulation of solidification process
  B. Mochnacki, A. Kapusta
 • Ocena przyczyn nadmiernej wibroaktywności turbozespołu 22 MW
  W. Moczulski, R. Wyczółkowski
 • Ein Modeli des wissensbasierten Systems für technische Produktionsvorbereitung
  A. Paszek, R. Knosala
 • Badania współczynników sieci uczących się, bez nadzoru w zastosowaniu do klasyfikacji elementów maszyn
  T. Pilot, R. Knosala
 • Zastosowanie ekranu wirtualnego w dialogu użytkownika z oprogramowaniem
  K. Psiuk
 • Modelling of planetary gears
  Z. Rak, E. Switomki
 • Information flow in the flexible manufacturing cell (FMC)
  B. M. Skołud, G. G. Kost
 • On application of neural networks, fuzzy logic and genetic algorithm for design of tool wear monitoring systems
  A. Sokolowski, J. Kosmol
 • Wpływ warunków krystalizacji stopu na strukturą krystaliczną strefy powierzchniowej odlewów krzepnących przy wymuszonej konwekcji
  J. Szajnar, J. Gawroński, M, Cholewa
 • Rezystancja dynamiczna obszaru zgrzewania punktowego
  Ä. Szymański
 • Eksperymentalna ocena wybranych właściwości eksploatacyjnych obrabiarek ciężkich {na przykładzie tokarek karuzelowych)
  J. Śliwka, J. Kosmul, K. Klarecki
 • Warstwa wierzchnia metali
  S. Tkaczyk
 • Zmiany własności ciągnionych drutów stalowych
  S. Tkaczyk, T. Sack
 • Wybrane zagadnienia sterowania w procesach technologicznych
  E. Tomasiak
 • Material testing results in mechanical engineering and their physical background
  L. Tóth, A. J. Krasowsky
 • Analiza zużycia ostrzy wierteł na podstawie pomiaru siły osiowej i momentu przy wierceniu
  J. Wodecki, J. Darlewski, M. Czech
 • Zastosowanie dyskretnej transformacji Fouriera do analizy sygnałów dwuwymiarowych opisujących trajektorie ruchu czopa w łożysku ślizgowym
  B. Wysogląd
 • Work-flow simulation of the flexible manufacturing system
  R. Zdanowicz, R. Knosala