Vol. 6 Proceedings of AMME'97 (28-30 November 1997)
 • Wpływ odkształcenia plastycznego na przemiany austenitu przechłodzonego stali nisko-węglowej Cr-Mo
  J. Adamczyk, M. Opięła (Gliwice, Poland)
 • Modelling of forming efficiency using genetic programming
  J. Balic, M. Brezoćnik (Maribor, Slovenia), Z. Kampuś (Ljubljana, Slovenia) 
 • The influence of the yield focus on the sheet limit strains
  D. Banabic (Cluj-Napoca, Romania), E. Dannenmann (Stuttgart, Germany)
 • Simulation of a CNC milling process in an integrated environment
  P. Chiabert (Torino, Italy)
 • BE analysis of polygonal profiles shaft-hub couplings
  R. Citarella, S. Gerbino (Napoli, Italy)
 • On the behaviour of CrN coatings at high temperaturę atmospheres containing HC1
  L. Cunha, M. Andritschky, L. Rebouta (Braga, Portugal)
 • Influence of cutting variables on manufacturing costs
  F. Ćuś, B. Murśec (Maribor, Slovenia)
 • Fuzzy control systems with application to machining processes
  G.E. D'Errico (Orbassano, Italy)
 • Struktura i własności powłok TiN i Ti(C,N) na stalach szybkotnących
  L.A. Dobrzański, M. Adamiak (Gliwice, Poland)
 • Ocena odporności erozyjnej stali szybkotnących z powłokami PVD
  L.A. Dobrzański, M- Adamiak (Gliwice, Poland), S. Bugliosi, D. Cuppini (Orbassano, Itaiy), J. Smolik (Radom, Poland)
 • Struktura i własności kobaltowych stali szybkotnących typu 9-2-2-5, 11-2-2-5 oraz 11-0-2-5
  L.A, Dobrzański, W. Kasprzak (Gliwice, Poland)
 • Węgliki pierwotne w zahartowanej stali szybkotnącej W-V-Co typu 11-0-2-5
  L.A. Dobrzański, W. Kasprzak, W. Kwaśny (Gliwice. Poland)
 • Węgliki pierwotne w stalach szybkotnących z dodaikiem tytanu
  L.A. Dobrzański. M. Ligarski (Gliwice, Poland)
 • Metoda projektowania składu chemicznego stali konstrukcyjnych stopowych na podstawie wymaganej hartowności
  L.A. Dobrzański, W. Sitek (Gliwice, Poland)
 • Modelowanie procesu krzepnięcia w zakresie likwidus — solidus
  L.A. Dobrzański, W. Stefaniak (Gliwice, Poland)
 • Monitoring a finish machining process using the acoustic emission
  S. Dolinśek (Ljubljana, SIovenia)
 • A computer implementation mathematical models for describe a geometry of rolls
  H. Dyja, P. Korczak, J. Markowski, J. Radecki, D. Stoinski, M. Knapinski (Częstochowa, Poland)
 • Characteristics of carbon-carbon composile turning
  J.R. Ferreira (Itajuba, Brasil), N.L. Coppini (Campinas, Brasil), F. Levy Neto (Brasilia, Brasil)
 • Finite element simulation of die forging processes
  V.I. Gagov, B.I. Tomov (Rousse, Bułgaria)
 • Development of a novel ultrasound monitoring system for container filling operations
  S.J. Griffin, J.B. Hull, E. Lai (Nottingham, United Kingdom)
 • Zmiany struktur)' i własności mechanicznych w procesach relaksacji i krystalizacji szkła metalicznego Fe78Si9Bi3
  S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Wpływ warunków wygrzewania na zmiany własności magnetycznych i elektrycznych stopu Co70 5Fe2 5Mn2Mo1SiyB15
  S. Griner/M. Spilka (Gliwice, Poland)
 • The effect of titanium oxide additions on the microstructure and properties of Y-T.Z.P.
  S.N.B. Hodgson (Hull, United Kingdom)
 • A fuzzy approach to the condition monitoring of a packaging plant
  M. Jeffries, E. Lai, D.H. Plantenberg, J.B. Hull (Nottingham, United Kingdom)
 • Piezoelectric properties of hydrothermally precipitated PZT filni
  Y. Kanbe, S. Hibino, M. Isaji (Kitatoyama, Japan), N. Takahashi, H. Fujii (Gifu, Japan)
 • A production scheduling problem using genetic algorithm
  R. Knosala, T. Wal (Gliwice, Poland)
 • Hardening phenomena of Mn-austenite steels in the cutting process
  J. Kopać (Ljubljana., Slovenia)
 • Thermo-mechanical and microstructural simulation of a piąte rolling process with a FEM approach
  P. Korczak, H. Dyja, D. Rydz (Częstochowa, Poland)
 • Simulation of cold deformation influence on the finał structure of austenitic steel
  J. Koutsky, Z. Novy (Plzeń, Czech Republic)
 • Wpływ środowiska na właściwości stali austenitycznej typu 316
  K.J. Kurzydłowski (Warszawa, Poland)
 • Structure of the agent based manufacturing system
  J. Madejski (Gliwice, Poland)
 • Analysis of thermal processes in solidifying casting using the combined variant of the BEM
  E. Majchrzak (Gliwice, Poland), B. Mochnacki (Częstochowa, Poland), R. Szopa (Gliwice, Poland)
 • Coatings with reduced hydrogen evolution overpotential
  G. Nawrat, A. Małachowski, S. Garbas (Gliwice, Poland)
 • Heat resisting iron - aluminium - chromium sinters
  J. Nowacki (Szczecin, Poland), D. Rylska (Łódź, Poland)
 • Phosphorus in the composite nitrided layers
  J. Nowacki, M. Wysiecki (Szczecin, Poland)
 • Temperatura minimalnej plastyczności wybranych jednofazowych mosiądzów dwuskładnikowych
  R. Nowosielski (Gliwice, Poland)
 • Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany jedno- i wielowarstwowe ze szkła metalicznego Co69Mo2Fe4Si14Bi1
  R. Nowosielski, S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Life cycle assessment of products as a important component of erwironmental manage-ment system
  R. Nowosielski, M. Spilka (Gliwice, Poland)
 • Struktura laserowo natapianych warstw kompozytowych
  J. Przybyłowicz, J. Kusiński (Kraków, Poland)
 • Development of a novel binder system for manufacture of ceramic heart valve prostheses
  J.S. Ridgway, J.B. HulI, C.R. Gentle (Nottingham, United Kingdom)
 • Tribologiczny aspekt utwardzania wydzieleniowego azotowanych stali węglowych
  J. Senatorski, J. Tacikowski (Warszawa, Poland)
 • Wpływ lokalnych warunków odkształcenia na mikrostrukturę, i wytrzymałość zmęczeniową stopów tytanu
  J. Sieniawski, K. Kubiak (Rzeszów, Poland)
 • Influence of ecological parameters of the cutting fluids on ąuantifiable parameters of the cutting processes
  M. Soković, K. Mijanović (Ljubljana, Slovenia)
 • Experimental. stress analysis: a historical commentary
  P. Stanley (Manchester, United Kingdom)
 • Krystalizacja amorficznego stopu CuNi6SnlOP7
  D. Szewieczek, J. Tyrlik-Held, S. Podstawa (Gliwice, Poland)
 • Obróbka cieplna amorficznego stopu Ni80P20
  D. Szewieczek, J. Tyrlik-Held, S. Podstawa (Gliwice, Poland)
 • Application of dynamic-elastic method for hardness testing of steel
  M. Szutkowska (Kraków, Poland)
 • Process implementation of ąuality assurance systems
  S. Tkaczyk, M. Dudek (Gliwice, Poland)
 • The economic aspects of the implementation of a quality system process
  S. Tkaczyk, J. Jagła (Gliwice, Poland)
 • Quality assurance system documentation
  S. Tkaczyk, M. Widomska (Gliwice, Poland)
 • Hydrogen-assisted degradation of some non-ferrous metals and alloys
  A. Zieliński (Gdańsk, Poland)
 • Contribution to the study of mechanisms involved in the formadon of rheocast structure
  EJ. Zoqui, M.H. Robert (Campinas, Brasil)