Vol. 8 Proceedings of AMME'99 (24-27 October 1999)
 • Preface
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Eulogy connected with granting Professor Frank William Travis the honorary award in the name of Professor Fryderyk Staub for year 1998
  L.A. Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Wpływ warunków odkształcenia plastycznego na strukturę austenitu pierwotnego i twar­dość stali Cr-Mo z mikrododatkami Nb, Ti i B obrobionej cieplno-mechanicznie
  J. Adamczyk, A. Grajcar (Gliwice, Poland)
 • Modelowanie struktury stali mikrostopowej Cr-Mo w procesie walcowania metodą obróbki cieplno-mechanicznej
  J. Adamczyk, M. Opiela (Gliwice, Poland)
 • Component-based approach to CAM system development for SMEs
  Z. Adamczyk (Kraków, Poland)
 • Crack propagation in Multi Site Damage conditions for a riveted joint
  A. Apicella (Pomigliano d’Arco, Italy), E. Armentani (Napoli, Italy), C. Calì (Salerno, Italy), R. Citarella, A. Soprano (Napoli, Italy)
 • Some SIF’s evaluations by Dual BEM for 3D cracked plates
  A. Apicella (Pomigliano d’Arco, Italy), R. Citarella, R. Esposito, A. Soprano (Napoli, Italy)
 • Influence of curvature on buckling behaviour of aircraft composite panels
  E. Armentani (Napoli, Italy), C. Calì (Salerno, Italy), F. Caputo jr., R. Esposito (Na­poli, Italy)
 • Numerical die design technique for the extrusion process
  T. Bãlan, D. Banabic, D.-S. Comsa (Cluj-Napoca, Romania)
 • A new yield criterion for anisotropic sheet metals
  D. Banabic, T. Bãlan, D.-S. Comºa (Cluj-Napoca, Romania), W. Müller (Ulm, Ger­many), K. Pöhland (Stuttgart, Germany)
 • Mechanical properties and structural stability of intercritically heated and austempered low alloy steels
  A. Barbacki, E. Mikołajski (Poznań, Poland)
 • Mechanical alloying characteristics and mechanical properties of Al–C composites
  M. Besterci, M. Slesar, L. Kovac, J. Zrník (Kosice, Slovak Republic)
 • The properties of boride layers Fe2B and FeB
  P. Betáková, L. Cízek (Ostrava, Czech Republic)
 • Modelling with genetic programming
  M. Brezocnik, J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Skład chemiczny stali a wybrane właściwości warstw azotowanych
  T. Budzynowski (Radom, Poland)
 • Dynamic analyses for post-buckling behaviour
  C. Calì (Salerno, Italy), F. Caputo jr. (Na­poli, Italy), G. Cricrì (Salerno, Italy), R.Es­po­sito (Na­poli, Italy)
 • Sintering behaviour of low alloy Cr-Mo P/M steels obtained from prealloyed and mixed powders
  M. Campos (Leganés, Spain), S. Kremel (Wien, Austria), J.M. Torralba (Leganés, Spain), H. Danninger (Wien, Austria)
 • Study of surface corrosion damage of Nd-Fe-B magnets
  I. Cernicková (Trnava, Slovak Republic)
 • A new model for reactive wetting of metal/ceramic system
  J. Chen, F. Pan, T. Liu (Chongqing, P.R. China)
 • Properties of the macrostructure of the composite reinforced with dispersed particles of different thermal and geometric features
  M. Cholewa (Gliwice, Poland)
 • Badanie przemiany odwrotnej w stopie Fe–Ni
  L. Ciura, W. Osuch, A. Kruk, T. Skowronek (Kraków, Poland)
 • A novel impact absorbing device based on a shock absorbing liquid
  W.A. Courtney, S.O. Oyadiji (Manchester, United Kingdom)
 • Microstructure, mechanical properties and corrosion behaviour of Cr-nitride based hard coatings produced by PVD techniques
  L.Cunha, M.Andritschky (Braga, Portugal), K.Pischow, Z. Wang (Mikkeli, Fin­land)
 • Adhesion and wear of CrN hard coatings deposited by PVD techniques
  L.Cunha (Braga, Portugal), A.Zarychta (Gliwice, Poland), M.Andri­tschky, A.S.Miranda (Braga, Portugal)
 • Optimal selection of cutting conditions and tool flow in FMS
  F. Cus, J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Semantic nets application for production cost estimation
  G. Ćwikła, R. Knosala (Gliwice, Poland)
 • New 9% Cr steels for advanced power generation: microstructure and properties
  A. Czyrska-Filemonowicz, A. Zielińska-Lipiec (Kraków, Poland), P.J. Ennis (Jü­lich, Germany)
 • Approaches and criteria for determining the cooling ability of media for hardening
  P.S. Danev (Rousse, Bulgaria)
 • Features of hardening in vacuum
  P.S. Danev, R.M. Radeva (Rousse, Bulgaria)
 • Obtaining of inter-metal Fe-Sn compounds in multi-layered electrolytic coatings during annealing
  P.S. Danev, V.A. Stoyanov (Rousse, Bulgaria)
 • Formation of the metal clusters in zeolite 4A cages by reduction of ex­change cations
  E. David (Valcea, Romania)
 • Mass transfer in devices for metal and metal compounds coating
  V. Dembovský (Ostrava, Czech Republic)
 • Dry milling and turning of a steel by use of cermet inserts
  G.E. D’Errico (Torino, Italy)
 • Curriculum assumptions of the newly created branch of studies concerning management and manufacturing engineering
  L.A.Dobrzański (Gliwice, Poland)
 • Porównanie własności węglików spiekanych pokrywanych w procesie CVD i PVD twar­dymi warstwami powierzchniowymi
  L.A.Dobrzański, K. Gołombek (Gliwice, Poland), J. Kopaè (Lju­bljana, Slovenia), G. Matula (Gliwice, Poland), M. Soković (Lju­bljana, Slovenia)
 • Komputerowe wspomaganie rozwiązywania dyfraktogramów z mikroskopu elektro­no­wego
  L.A.Dobrzański, E.Hajduczek, J.Trzaska, M.Tomana (Gliwice, Poland)
 • The effect of tungsten, molybdenum and cobalt on the erosion resistance of selected high-speed steels
  L.A.Dobrzański, W.Kasprzak (Gliwice, Poland)
 • System komputerowy automatycznej analizy wyników badań rentgenowskich
  L.A.Dobrzański, W.Kasprzak, E.Hajduczek, R.Kolud, P.Stry­kowski (Gliwice, Poland)
 • Komputerowy system wspomagania doboru materiałów
  L.A.Dobrzański, P. Kowalski, A. Parczewska, E.Hajduczek, W. Sitek, M. Bonek (Gliwice, Poland)
 • Własności dwuwarstwowych pokryć powierzchniowych uzyskanych przez rozpylanie magnetronowe na podłoże ze spiekanej stali szybkotnącej
  L.A.Dobrzański, W. Kwaśny (Gliwice, Poland), R. Shishkov (Rousse, Bulgaria)
 • Zależność własności dwuwarstwowych pokryć Ti+TiN na spiekanej stali szybkotnącej od warunków ich nanoszenia
  L.A.Dobrzański, W. Kwaśny (Gliwice, Poland), R. Shishkov (Rousse, Bulgaria)
 • Odporność korozyjna cienkich wielowarstwowych pokryć powierzchniowych nano­szo­nych techniką PVD na podłoże z mosiądzu
  L.A.Dobrzański K. Lukaszkowicz (Gliwice, Poland), M. Andritschky (Braga, Por­tugal)
 • Odporność na zmęczenie cieplne wieloskładnikowej stali Cr-Mo-W-V nanarzędzia do pracy na gorąco
  L.A.Dobrzański, J. Mazurkiewicz, E. Hajduczek (Gliwice, Poland)
 • Komputerowo wspomagana ocena wpływu pierwiastków stopowych na hartowność stali
  L.A.Dobrzański, W. Sitek (Gliwice, Poland)
 • Mechanism and types of tool wear; some particularities in using advanced cutting materials and newest machining processes
  S. Dolinsek, J. Kopac (Ljubljana, Slovenia)
 • CAP integration interface based on GA work operation determination
  I. Drstvensek, M. Brezocnik (Maribor, Slovenia)
 • A proposal of microhardness measuring procedure based on statistical data analysis
  S. Ekinovic (Zenica, Bosnia & Herzegovina), M. Soković (Ljubljana, Slovenia)
 • The effects of mechanical milling on the apparent density and compressibility of AA 6061 powder alloy
  J.B. Fogagnolo, M.H. Robert (Campinas, Brazil), J.M. Torralba (Madrid, Spain)
 • Metaloceramic powders for modifications of composite castings structure
  B. Formanek, A. Maciejny, K. Szymański, J. śleziona (Katowice, Poland)
 • The Al-Ni-SiC, Al-Ti-SiC composite powders formed in the mechanical alloying process
  B. Formanek, K. Szopiński, A. Gierek (Katowice, Poland)
 • Mechanochemical synthesis of composite powders containing aluminide and aluminium oxide
  B. Formanek, K. Szymański (Katowice, Poland), Z. Babiak (Dortmund, Ger­ma­ny), A. Olszówka-Myalska, K. Berdej, L. Pająk (Katowice, Poland)
 • Determination of the forming limit diagram of zinc-coated steel sheet
  W. Frącz, F. Stachowicz (Rzeszów, Poland)
 • Method of pneumatic inserting of reinforcing elements to matrix of composite casts
  J. Gawroński, M. Cholewa, J. Szajnar, K. Janerka (Gliwice, Poland)
 • New Bayesian estimators of Weibull reliability from few life tests and expert opinion
  M. Giorgio, A. Lanzotti (Napoli, Italy)
 • The design of pin-loaded lugs and tubes: a brief overview
  R.J. Grant (London, United Kingdom), J. Smart (Manchester, United Kingdom)
 • Tłumienie pól elektromagnetycznych przez ekrany ze szkła metalicznego Co60Ni10Fe5Si11B14
  S. Griner, R. Nowosielski (Gliwice, Poland)
 • Wpływ temperatury i czasu wygrzewania stopu amorficznego Co70.5Fe2.5Mn2Mo1Si9B15 na zmiany własności i struktury
  S. Griner, M. Spilka (Gliwice, Poland)
 • Phases created during diffusion bonding of aluminium and aluminium bronze chips
  J.Z. Gronostajski, W. Chmura (Wrocław, Poland)
 • Heat transfer coefficient between a roll and strip in the single roll casting
  T. Haga (Osaka, Japan), S. Suzuki (Berlin, Germany), T. Nishiyama (Osaka, Japan)
 • Improvement of surface on high-speed roll casting of aluminum alloy strip
  T. Haga (Osaka, Japan), S. Suzuki (Berlin, Germany), S. Sugiyama (Osaka, Japan)
 • Modelowanie zmian struktury austenitu podczas wygrzewania do odkształcenia plasty­cznego
  M. Hetmańczyk, G. Niewielski, D. Kuc (Katowice, Poland)
 • Identification of different polymer types by broadband ultrasound attenuation analysis
  J.B. Hull, A. Lofti (Nottingham, United Kingdom)
 • Durability researches of hobbing cutters
  K.A. Ivanov (Rousse, Bulgaria)
 • Corrosion behaviour of copper surfaces modified by nitrogen ion implantation
  A. Jiménez-Morales (Leganés, Spain), J.C. Galván (Madrid, Spain), R. Rodriguez (Pamplona, Spain), J.J. de Damborenea (Madrid, Spain)
 • Badania odporności na korozję naprężeniową stali AISI 316 LVM z warstw± nano­krystalicznego diamentu
  M. Kaczmarek, J. Marciniak (Gliwice, Poland)
 • Badania ankietowe jako element zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mecha­nicznym Wojskowej Akademii Technicznej
  T. Kałdoński, Z. Bogdanowicz, Z. Kurowski (Warszawa, Poland)
 • Micro-hardness of iron coatings obtained in a chloride electrolyte with additives of tri­ethanolamine
  V. Kalev, P.S. Danev, V.A. Stoyanov (Rousse, Bulgaria)
 • Modyfikacje własności mechanicznych wibroizolatorów puszkowych
  W. Kaliński, J. Wojnarowski (Gliwice, Poland)
 • Analysis of tribo-mechanical interactions in system an instrument stocking up beside instru­ments for SPD with radial feeding
  M. Karshakov, V. Grigorov, B. Sakakushev (Rousse, Bulgaria)
 • From bulk surfaces to thin films – a deformation/environment interaction study
  Y. Katz, N.I. Tymiak, W.W. Gerberich (Minneapolis, USA)
 • Properties of AISI 316L, AISI 434L and duplex stainless steel
  J. Kazior, T. Pieczonka (Kraków, Poland), A. Molinari (Trento, Italy)
 • The effect of the 319 aluminum alloy sample preparation technique on optical emission spectrometer response
  C.A. Kierkus, J.H. Sokolowski (Windsor, Canada)
 • Identification of the machinability by means of the energy quanta
  M. Kisin, J. Peklenik (Ljubljana, Slovenia)
 • Możliwość zastosowania lasera diodowego do napawania z przetapianiem warstwy wierzchniej
  A. Klimpel, R. Gruca (Gliwice, Poland)
 • Zastosowanie lasera diodowego w procesie łączenia blach karoseryjnych
  A. Klimpel, A. Lisiecki (Gliwice, Poland)
 • Własności mechaniczne złączy doczołowych blach ze stali dupleks spawanych metodą GMA
  A. Klimpel, K. Meka (Gliwice, Poland)
 • Development of laser applications in the automotive industry
  A. Klimpel, T. Miler (Gliwice, Poland)
 • Determination of high speed cutting range in face milling
  J. Kopac, M. Korosec (Ljubljana, Slovenia)
 • Acoustic emission in drilling steel and gray iron
  J. Kopac, S. Sali (Ljubljana, Slovenia)
 • Metallographic analysis of laser welded DC04 tailored blanks
  A.I. Koruk, I. Hrivnák (Trnava, Slovak Republic)
 • Examinations of dynamical properties on the example of glass fibre filled polyamide
  J. Koszkul, D. Kwiatkowski (Częstochowa, Poland)
 • Mould filling analysis with application CAE package C-Mold ver. 99.1
  J. Koszkul, J. Nabialek (Częstochowa, Poland)
 • Modelling of heterogeneous structure materials – important contribution to optimali­za­tion of forming and heat treatment of structural steels
  J. Koutský (Plzen, Czech Republic)
 • GDOES analysis of material surface
  J. Koutský, A. Kríz, J. Drnek (Plzen, Czech Republic)
 • Anisothermical decomposition of austenite of 34CrNiMo6 steel under stress
  J. Koutský, H. Paterová, M. Vondrysková (Plzen, Czech Republic)
 • Zastosowanie FFT do analizy rozkładu węglikoazotków w stalach niskowęglowych zwanadem
  A. Kruk, W. Osuch, G. Michta (Kraków, Poland)
 • Odkształcenie dwufazowego stopu tytanu Ti-6Al-4V w zakresie temperatury przemiany fazowej a+bb
  K. Kubiak (Rzeszów, Poland)
 • Low cost concurrent engineering in sheet metal forming
  K. Kuzman, G. Gantar (Ljubljana, Slovenia)
 • Sheets for autobody parts
  T
  . Kvackaj (Kosice, Slovak Republic)
 • The size effect in carbon fiber reinforced plastics
  H. Leda (Poznań, Poland)
 • Numerical modelling of Charpy impact testing
  G.B. Lenkey, Z. Csengeri, N. Hegman, L. Tóth (Miskolc, Hungary)
 • Determination of internal stress in combined magnetron sputtering vacuum coatings
  T. Leontieva, R. Shishkov, Ch. Kouyumdjiev (Rousse, Bulgaria)
 • Effect of incomplete debinding on sintering process of P/M M2 high speed steel parts obtained by a modified MIM process
  B. Levenfeld, A. Várez, L. Castro (Leganés, Spain), J.C. del Real (Madrid, Spain), J.M. Torralba (Leganés, Spain)
 • Badania własności wytrzymałościowych starzonych stali ULCB z dodatkiem miedzi
  A.K. Lis, J. Lis, P. Wieczorek (Częstochowa, Poland)
 • Economic view of thread rolling
  K. Łyczko (Częstochowa, Poland)
 • Fuzzy logic approach to the autonomous agent task utility function evaluation
  J. Madejski (Gliwice, Poland)
 • Influence of the target-substrate distance on the properties if ITO films prepared by rf reactive magnetron sputtering
  L.-J. Meng (Porto, Portugal), M.P. dos Santos (Braga, Portugal)
 • Grain refinement in rapidly solidified powder of Cr-Mo-V tool steel
  R. Moravcík, M. Kusý, P. Grgac (Trnava, Slovak Republic)
 • Analysis of Raman scattering in vitreous silica through lattice dynamics of crystalline counterpart
  C. Moura (Braga, Portugal)
 • Methods of quality costs measuring in accounting
  J. Mrsa, B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Use of electronic catalogs for planning of machining processes
  B. Mursec, F. Cus (Maribor, Slovenia)
 • The formation of the upper layer steel in the process of electromechanical treatment
  J. Musialik (Częstochowa, Poland)
 • Diamond coated implants for medicine
  P. Niedzielski, S. Mitura (Łódź Poland), Z. Paszenda, J. Marciniak (Gliwice, Poland)
 • Wpływ cech konstrukcyjnych ekranu pól elektromagnetycznych, wytworzonego ze szkła metalicznego Fe78Si9B13, na jego własności tłumiące
  R. Nowosielski, S. Griner (Gliwice, Poland)
 • Expert system for manufacturing sequence design of non-axisymmetric hot forging products using cooperative virtual forming processes
  T. Ohashi (Gunma, Japan), M. Motomura (Tokyo, Japan)
 • Structure of bonding between composite powder and aluminium alloy formed during casting
  A. Olszówka-Myalska, J. Śleziona, B. Formanek, J. Myalski (Katowice, Poland)
 • Analiza wydzieleń węglików w stalach niskowęglowych
  W. Osuch, G. Michta, J. Pietrzyk, A. Kruk (Kraków, Poland)
 • Non-linear dynamic properties of an electro-rheological fluid-filled shock absorber
  S.O. Oyadiji, D. Mistry (Manchester, United Kingdom)
 • Struktura i własności mechaniczne lutozgrzewanych złączy instalacji ochrony kato­do­wej rurociągu
  W. Ozgowicz, E. Kalinowska-Ozgowicz (Gliwice, Poland)
 • Obtention rheocast structure for Al-4.5wt%Cu alloy: comparison ultra-refining and electro-magnetic stirring
  M. Paes, I.S. Wang, E.J. Zoqui (Campinas, Brazil)
 • Automated determination of feasibility of work operation on multiaxis NC milling and drilling machine
  I. Pahole, J. Balic (Maribor, Slovenia)
 • Effects of rare earth metals on the wettability of commercial-purity aluminum on a-Al2O3
  F. Pan, J. Chen, J. Zhang, H. Cheng (Chongqing, P.R. China)
 • The new creep-resistance steels contain tungsten
  J. Pasternak (Racibórz, Poland), A. Hernas (Katowice, Poland)
 • Ductile iron - the greatest achievement in foundry materials of the latest fifty years
  J. Piaskowski, J. Tybulczuk, A. Kowalski (Kraków, Poland)
 • Evaluation of low friction composite materials at cryogenic temperature under high contact pressure and vacuum
  Z. Piec (Cambridge, USA), J. Nowacki (Szczecin, Poland)
 • Experience with MCrAlY coating in gas turbines
  G.D. Pigrova, A.I. Rybnicov (St. Petersburg, Russia)
 • Gallium-basis of high temperature liquid metal heat carries
  V. Prokhorenko, S. Prokhorenko (Lviv, Ukraine)
 • A tough nickel–tungsten alloy plating process sets new standards in TVC picture tubes glass manufacturing
  A. Przywóski, J. Socha (Warszawa, Poland), A. Doliński (Piaseczno, Poland)
 • Crystallographic relations between texture components in duplex type steel
  W. Ratuszek, J. Ryś, K. Chruściel (Kraków, Poland)
 • Development of a rheological model for an alumina/cyanoacrylate feedstock
  J.S. Ridgway, J.B. Hull, C.R. Gentle (Nottingham, United Kingdom)
 • System oceny nauczycieli akademickich a jakość nauczania
  R. Rohatyński (Zielona Góra, Poland)
 • A methodology for design of plates with elliptical holes for minimum energy concen­tration
  R. Rohatyński, M. Malinowski (Zielona Góra, Poland)
 • High density sintered stainless steels with improved properties
  M. Rosso (Torino, Italy)
 • Properties of coatings on sintered iron alloys
  M. Rosso (Torino, Italy)
 • Analysis of slip line continuity across the (a / g) interphase boundaries
  J. Ryś (Kraków, Poland)
 • Designing and machining of rolling dies for SLB fasteners
  N. Sase, H. Fujii (Gifu, Japan)
 • High temperature low fatigue deformation of nickel base superalloy
  J. Semenák, J. Zrník, V. Vrchovinský, J. Hidvéghy (Kosice, Slovak Republic)
 • Obtaining of (Ti, Me)N films by magnetron sputtering in a vacuum furnace
  R. Shishkov, G. Kirilova, D. Dochev, M. Balcheva (Rousse, Bulgaria)
 • Evaluation of adhesive-cohesive behavior of thin films
  S. Simùnková, I. Stìpánek, R. Poskocil (Plzeò, Czech Republic)
 • Computer simulation of mechanical properties, stresses and strains of quenched steel specimen
  B. Smoljan (Rijeka, Croatia)
 • Model of quality management in development of new free-cutting Al-alloys
  M. Soković, J. Kopac, A. Smolej (Ljubljana, Slovenia)
 • Modal transducer using an array of discrete sensors
  M. Solook, S.O. Oyadiji (Manchester, United Kingdom)
 • Study of creep-exposed superalloy CMSX3 by Small-Angle Neutron Scattering: test of non-destructiveness of the method
  P. Strunz (Berlin, Germany), J.Zrník (Kosice, Slovak Republic)
 • Proposition of the methods to activate a manufacturing factory
  T. Sugai (Tokyo, Japan), H. Fujii (Gifu, Japan)
 • Iron microstructure depending on the severe plastic deformation technique
  M. Suś-Ryszkowska, Z. Pakieła, J.W. Wyrzykowski (Warszawa, Poland)
 • Analysis of columnar crystals growth stability
  J. Szajnar (Gliwice, Poland)
 • Proces korozji implantów ze stali AISI 316L w warunkach elektrostymulacji zrostu kostnego
  J. Szewczenko, J. Tyrlik-Held, J. Marciniak (Gliwice, Poland)
 • Wpływ krystalizacji amorficznego stopu Fe84Nb7B9 na strukturę, własności mecha­niczne i morfologię przełomów po dekohezji
  D. Szewieczek, J. Tyrlik-Held, S. Lesz (Gliwice, Poland)
 • Quality research with usage FMEA methods
  S. Tkaczyk, M. Dudek (Gliwice, Poland)
 • The analysis of the current distribution on the electrodes, in the electrochemical pro­cesses
  S. Tkaczyk, S. Garbas (Gliwice, Poland)
 • System documentation in quality costs
  S. Tkaczyk, J. Jagła (Gliwice, Poland)
 • Membrany w procesach separacji mieszanin gazowych
  S. Tkaczyk, M. Kciuk (Gliwice, Poland)
 • Możliwości wspomagania budowy Planów Jakości
  S. Tkaczyk, M. Widomska (Gliwice, Poland)
 • Proposal of creating the model of accreditation and certification system for Technical Assistance services
  S. Tkaczyk (Gliwice, Poland), W. Witowski (Warszawa, Poland)
 • Prediction of stress intensity factors for an internal circumferential crack in a hollow cylinder using fractal finite element
  D
  .K.L. Tsang, A.Y.T. Leung, S.O. Oyadiji (Manchester, United Kingdom)
 • Analysis of a welded joint of steel and high-density polyethylene
  J. Tusek (Ljubljana, Slovenia)
 • Investigation of the possibility for high-temperature corrosion inhibiting plasma nitri­ding
  D. Tzaneva, R. Shishkov, E. Lisichkova, M. Balcheva (Rousse, Bulgaria)
 • Effect of composition and heat treatment on the structure of Li ion conducting perov­skites La2/3-XLi3xTiO3 (0.03£x£0.167)
  A. Várez (Leganés, Spain), J. Ibarra (Monterrey, Mexico), A. Rivera, C. León, J.San­tamaría (Madrid, Spain), L.M.Torres-Martinez (Monterrey, Mexico), J.Sanz (Cantoblanco, Spain)
 • Wpływ składu chemicznego na parametry odpuszczania, twardość i wytrzymałość staliwa do pracy na gorąco
  F. Wojtkun, L. Chałko (Radom, Poland)
 • Sub-grain structures and precipitates in non-deformed and pre-deformed artificially aged 7xxx aluminium alloys
  P.T. Zagierski, V. Hansen, J. Gjønnes (Oslo, Norway), Y. Langsrud (Raufoss, Norway)
 • Investigation on the M2 matrix composite layer fabricated by SHS-casing infiltration
  J. Zhang, F. Pan, P. Ding, W. Chen (Chongqing, P.R. China)
 • TEM study of intermetallic compounds during interstage annealing of AA1235 alumi­num sheet for foils
  J. Zhang, F. Pan, R. Zuo, L. Ma, A. Tang (Chongqing, P.R. China)
 • Odporność korozyjna implantów ze stali Cr-Ni-Mo w środowisku sztucznej śliny
  A. Ziębowicz, J. Marciniak (Gliwice, Poland)
 • Physicalmetallurgy principles of biocompatible titanium alloys
  M.Zitnanský (Trnava, Slovak Republic), J.Zrník (Kosice, Slovak Republic), P.Ste­fanovic (Trnava, Slovak Republic)
 • Effect of thermomechanical processing on the microstructure and mechanical properties of Nb-Ti microalloyed steel
  J.Zrník, T. Kvackaj, V. Vrchovinský, J. Vilk (Kosice, Slovak Republic)
 • Microstrain investigation in wrought nickel base superalloy after thermal fatigue using neutron diffraction analysis
  J.Zrník (Kosice, Slovak Republic), P. Lukás (Rez, Czech Republic), M. Ceretti, B.Paci (Gif Sur Yvette, France)
 • The M-A constituent decomposition in high-strength steel welds
  P. Zúbor (Trnava, Slovak Republic)
 • Properties of P/M molybdenum alloyed steels modified with boron
  J. Karwan-Baczewska (Kraków, Poland), M. Rosso (Torino, Italy)