Vol. 2 Proceedings of AMME'93 (28-30 November 1993)
 • PART 1
  • Influence of the casting technology and the thermo-mechanical treatment on the structure and mechanical properties of the forgings made from the V-N microalloyed steel
   J. Adamczyk, R. Wusatowski, W. Ozgowicz, E. Kalinowska-Ozgowicz, R. Grzyb
  • A contribution to working of ceramic plasma coatings
   0. Bilfk, M. Kubiš
  • Wpływ węgla na morfologie i twardość struktury stopów Fe-C po hartowaniu laserowym
   A. Bylica, S. Adamiak
  • Maintenance aid shell
   W. Cholewa, W. Moczulski
  • Komputerowe wspomaganie gospodarki narzędziami pomiarowymi zgodnie z ISO serii 9000
   K. Ciupke
  • Metal properties at controlled deformation path
   M. Cywiński, R. Wusatowski
  • Einfluss der Schnittbedingungen auf die Standzeit der Hartmetallwälzfräsersschneiden
   J. Darlewski, Z. Stachurski
  • Biomechaniczne charakterystyki napędów mięśniowych i ich praktyczne zastosowania
   A. M. Dąbrowska-Tkaczyk
  • Compensation of the disadvantageous shaft and shaft support strain influence on the loading distribution along the contact line of the oblique evolvent gearing carried out on the basis of the lengthwise gearing modification
   Z. Dejl
  • Koncepcja systemu doradczego doboru stali na elementy konstrukcyjne ulepszane cieplnie lub obrabiane cieplno-chemicznie
   L. A. Dobrzański, J. G. Szota, W. Sitek, VV. Stefaniak
  • Computergestützte Steuerung des Werkzeugflusses zerspanender Fertigungssysteme
   Dudds, S. Szabó
  • Kompozyty aluminium - grafit - przeznaczone na łożyska ślizgowe
   J. Gawroński, M. Cholewa, A. Guzierowicz
  • Aluminium SiC ceramic particles composites - production technology of section composites
   J. Gawroński, M. Cholewa, J. Szajnar, A. Guzierowicz
  • Metoda określania skłonności żeliwa szarego do tworzenia jam skurczowych w oparciu o ATD. Badania wstępne
   J. Gawroński, A. Guzierowicz, A. Mazur
  • Economic analysis for life cycle costs of equipment replacement
   Fuling Han
  • Review of injection carburizing plants for liquid metal treatment in arc furnaces
   K. Janerka, Z. Piątkiewicz, H. Szlumczyk
  • Making a prototype without using a traditional tool
   A. E. Kashef
  • Strengthening the MA-steel by controlled rolling
   A. Lubuska, E. Wieczorek-Lubuśka
  • Wpływ parametrów spawania metoda TIG na emisje akustyczną luku
   K. Luksa, A. Klimpel
  • Numerical model of pure metal crystallization using the boundary element method
   E. Majchrzak, B. Mochnacki, R. Skoczyłas
  • Mechanization structure of classic sand-mix technology
   Z. Piątkiewicz, H. Szlumczyk, K. Janerka
  • Solution heat treatment of CMSX-3 nickel base superalloy
   P. Pinke, M. Zitńansky, M. Hazlinger
  • Zastosowanie sieci neuronowych do diagnozowania stanu ostrza skrawającego
   A. Sokolowski. J. Kosmol
  • Viscous properties of filled polyethylene and polystyrene melts
   J. Stabik
  • Smart materials and structures offer the vibration suppression problem solution
   L. Starek, L. Javorcik
  • The influence of stirring liquid metal in mould by means of magnetic field on the structure and the characteristic of castings
   J. Szajnar, J. Gawronski
  • Diphase stream resistance of flow on pneumatic conveyor pipeline contractions
   H. Szlumczyk, Z. Piątkiewicz, K. Janerka
  • Der Einfluß der Oberflächenrauhigkeit auf den maximalen Spannungszustand von Stahldraht und die Keimbildungsstellen von Ermüdungshaarrißen beim Umlaufbiegen
   J. Szota, J. Kapłanek, G. Wróbel
  • Modelling of dynamics problems of mining machines
   E. Świtoński, A. Mążyk, Z. Rak
  • Dynamics of mine hoists
   D. Tejszerska
  • Obróbka laserowa wśrod technik nowej generacji stosowanych w technologii inżynierii powierzchni metali
   S. Tkaczyk
  • Nadzorowanie procesu wtrysku na wtryskarce firmy "ITALTECH" typ MST 900T
   E. Tomasiak
  • Optimal control of robots
   A. Vitecek
  • Własności mechaniczne spoin niskoweglowych i niskostopowych wykonanych w osłonach gazowych
   J. Wągrzyn, A. Gruszczyk, K. Luksa, T. Wejjrzyn
  • Chaotic vibration caused by non-linear machine tool cutting
   M. Wiercigroch
  • Die Zerspanuntersuchungen der neuen austenitischen Stahlsorten mit verbesserter Spanbarkeit
   J. Wodecki, M. Czech, J. Darlewski
  • The optimization of Theological properties of steel used for profiles for flexible mine roadway supports
   R. Wusatowski, M. Cywiński, R. Grzyb
  • Eksperymenty z kompozytem Al-ceramik
   P. Zagierski
  • Dynamics of a steel arch support
   J. Zapomel, P. Horyl, R. Šnupärek
  • Condensed mathematical models in dynamics of mechanical systems
   V. Zetnan
  • Production of single crystal blades of nickel base alloys
   M. Zitńansky
  • Numerical investigation on the shear buckling of laminated cylindrical shells
   C. Cali, R. Esposito
  • Classificazione di forme complesse per la visione artificiale
   A. Donnarumrna, M. Pappalardo
  • Thermally activated deformation in high strength low alloy steel
   K. Mazanec, E. Mazancovä, P. Wyslych
 • PART 2
  • Wpływ konstrukcji rozwiertaków pokrytych warstwą TiN na efekty technologiczne wykonywanych otworów
   J. Bałamucki, Z. Szubert, H. Żebrowski
  • Badania nad doborem składu fazy wiążącej do otrzymywania kompozytów dwuwarstwowych na bazie regularnego azotku boru
   E. Benko, T. Gibas, L. Jaworska, W. Migdał
  • Związki pomiędzy własnościami stali szybkotnącej SW6M3 określonymi w próbie zginania i udarności
   L. Berkowski
  • Aktualny stan wiedzy i perspektywy zastosowania stopów intermetalicznych na osnowie Ni3Al jako materiałów narzędziowych
   Z. Bojar, J. Bystrzycki
  • Dobór warunków obróbki cieplnej stali szybkotnących typu 9-0-2 z podwyższonym stężeniem Si
   L. A. Dobrzański
  • Koncepcja systemu doradczego doboru stali szybkotnących na narzędzia skrawające
   L. A. Dobrzański, J. Madejski, W. Malina
  • Wpływ Nb i Ti na efekt twardości wtórnej stali szybkotnących W-Mo-V typu 9-2-2, 11-2-2 i 11-0-2 z podwyższonym stężeniem Si
   L. A. Dobrzański, A. Zarychta
  • Odkształcałność na gorąco austenitycznej stali H15N25T2M umacnianej wydzieleniowo fazami międzymetalicznymi
   K. Ducki, M. Hetmańczyk, G. Niewielski
  • Struktura i własności nowych Cr-Ni i Cr-Ni-Mn austenitycznych stali narzędziowych umacnianych wydzieleniowo węglikami
   K. Ducki, M. Hetmańczyk, D. Kuc
  • Nowa generacja krajowych ceramicznych materiałów narzędziowych
   T. Gibas, B. Smuk, J. Walter
  • Kompozyt diamentowo-tytanowy, otrzymywanie i właściwości
   L. Jaworska, T. Gibas
  • Możliwość zastosowania stali OON26MT2Nb na narzędzia
   J. Jeleńkowski
  • Wpływ wybranych parametrów warstwy utwardzającej na intensywność naprężeń w kowadle płaskim
   J. Kądzioła, Z. Kucharczyk, M. Gierzyńska-Dolna
  • Effect of radial-forging parameters on high-speed steels microstructure
   M. Maliński, J. Cwajna, J. Szala, F. Grosman
  • Wskazówki do projektowania składu chemicznego nowych stali
   J. Pacyna
  • Rola struktury i ważniejsze wady stali narzędziowych
   J. Pacyna
  • Optymalizacja parametrów odpuszczania wstępnego dla zwiększenia odporności na pękanie stali szybkotnących
   J. Pacyna
  • Czynniki strukturalne decydujące o własnościach skrawnych narzędzi z nieledeburytycznej stali szybkotnącej typu 0-5-l-3Ti-2Nb
   J. Richter, J. Cwajna, A. Olszówka-Myalska
  • Funkcja kowariancji w opisie struktur wykazujących pasmowość
   K. Satora, A. Czarski, J. Ryś
  • Problemy narzędziowe w procesie zgrzewania i kształtowania tarciowego
   S. Smarzyński
  • Zastosowanie krajowych węglików spiekanych na głowice ostrzowe wierteł lufowych
   A. Streubel
  • Możliwości polepszania własności użytkowych narzędzi z węglików spiekanych na drodze obróbki cieplnej
   M. Szutkowska